budowa progu w rezerwacie GorbaczMisie już śpią, a my się zimy nie boimy. Właśnie trwają intensywne prace budowlane mające na celu poprawę warunków wodnych w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej. Jest to duża kotlina położona na południe od głównego kompleksu lasów Puszczy Knyszyńskiej. Kompleks torfowisk i mokradeł położonych w regionie rolniczym, zmeliorowano i osuszono. Mimo przesuszenia środowiska i wprowadzenia w nim trwałych zmian, zachowały się w wielu fragmentach cenne przyrodniczo siedliska, dla których największym zagrożeniem ciągle pozostaje utrata wody. Do końca lutego na terenie rezerwatów Gorbacz i Jezioro Wiejki oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstaną: 64 zastawki, 3 progi, 2 bystrotoki, przepust z piętrzeniem i grobla. Wymienione prace są wykonywane w ramach projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”.

bystrotok w rezerwacie Jezioro Wiejkizimowa kontrola w terenie realizacja reportażu budowa zastawek przed kamerami

Drukuj