Sponsorzy renaturalizacji strefy buforowej

Narwiańskiego Parku Narodowego w latach 1991 - 2013:

eafefeuronaturnfosigwsgpstork_fundationvogelshitcswfosigwzielonepluca


Podziękowania

Na szczególne uznanie ze względu na zaangażowanie w realizację programu zasłużyli przedstawiciele Fundacji Europejskiego Dziedzictwa Przyrody Euronatur: Prof. Gerhard Thielcke, Dr Lutz Ribbe, Dr Walter Gehlhoff, Gabriel Schwaderer i Christine Coellejan. Program renaturalizacji finansowały: Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody Euronatur, EECONET Action Fund, The Stork Fundation, Fundacja EkoFundusz, Program Małych Dotacji GEF, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Vogelschutz-Komitee e.V., Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii w ramach programu „Zielone Płuca Polski – Narew”.

Osoby z ramienia PTOP zaangażowane w realizację kolejnych etapów projektu to: Przemysław Bielicki, Piotr Orzechowski, Dariusz Ochrymiuk, Roman Kalski, Ewa Kozłowska, Edyta Kapowicz, Arkadiusz Gorczewski, Anna Suchowolec.


Drukuj