Uregulowane koryto Narwi, fot. Archiwum PTOPPod względem hydrologicznym starorzecze Babino należy uznać za ogromy sukces renaturyzacji na terenie strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Odpowiednie natężenie przepływu i duża prędkość płynięcia wody zagwarantowały odrodzenie się tej części ekosystemu Narwi. Płynąca w tym starorzeczu woda nie różni się istotnie składem fizyczno-chemicznym od wód rzeki Narew.

Jedna z dawnych odnóg Narwi – lato, fot. Archiwum PTOPPrawa część doliny Narwi na obszarze strefy buforowej tylko w chłodnej porze roku funkcjonuje w sposób zadawalający. Latem i jesienią woda dostarczana do tych starorzeczy nie trafia do koryta głównego Narwi na wysokość przekroju Kolonia Złotoria. Oceniając prace renaturyzacyjne pod kontem hydrologicznym należy podkreślić stratę wody na tym terenie w wyniku parowania i transpiracji. Z przeprowadzonych badań hydrochemicznych wynika, że proces renaturyzacji wpływa na stężenie i strukturę związków azotu przyczyniając się do redukcji mineralnych form azotu w wodzie (głównie jonów azotanowych). Jest to proces korzystny, świadczący z jednej strony o wykorzystaniu mineralnych form azotu przez rozwijające się makrofity, a z drugiej strony wskazujący na mniejszą mineralizację torfowisk w wyniku ich uwodnienia.

Jedna z dawnych odnóg Narwi – widok po oczyszczeniu roślinności, fot. Archiwum PTOPNie stwierdzono wpływu renaturyzacji w dolinie Narwi na stężenie rozpuszczonych związków węgla organicznego i jego aromatyczności. Niepokojącym zjawiskiem w składzie chemicznym wody jest niewielki wzrost stężenia reaktywnego fosforu mineralnego. Łatwa dostępność tej formy fosforu w wodzie może przyczynić się do eutrofizacji ekosystemu.Strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo