Strefa buforowa NPN, fot. Dariusz OchrymiukO bogactwie przyrodniczym obszaru stanowi rzeka Narew, która przez coroczne wiosenne zalewy doliny ukształtowała siedliska, a tym samym warunki bytowania wielu cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nie dziwi więc włączenie bagiennego fragmentu doliny do sieci Natura 2000 w formie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Bagienna Dolina Narwi”. Jest to także ostoja ptaków IBA, a więc obszar o znaczeniu międzynarodowym dla ochrony ptaków, w tym jedna z najważniejszych ostoi lęgowych wodniczki w Polsce.

Strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOPOd 1985 roku w bagiennej dolinie funkcjonował Narwiański Park Krajobrazowy. Natomiast utworzony w 1996 roku Narwiański Park Narodowy nie objął już w swoich granicach terenu od Rzędzian do Żółtek, gdzie walory przyrodnicze doliny uległy zniszczeniu na skutek regulacji rzeki Narew, przeprowadzonej w latach 70. ubiegłego stulecia. Obszar ten został określony jako „strefa buforowa Narwiańskiego Parku Narodowego”.

Pomimo degradacji siedlisk i wycofania się części cennych gatunków ptaków ze strefy buforowej, nadal pozostaje ona częścią ważnej ostoi ptasiej w Naturze 2000.

mapa

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo