Opracowanie strony sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego”. Dotyczy on programu priorytetowego pn. „Utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych”, pozwalającego na remonty, konserwację obiektów wytworzonych na cele ochrony przyrody, po upłynięciu okresu trwałości projektów.

TERMIN REALIZACJI: 1.09.2012 r. – 31.03.2013 r.

KWOTA DOTACJI: 412 679,00 zł

ZADANIA WYKONANE:

logo_kolor_sfinansowano_pl

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo