GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Przywrócenie walorów przyrodniczych w Bagiennej Dolinie Narwi obejmującej Narwiański Park Narodowy (odcinek doliny o długości 2 km) i jego strefę buforową (odcinek doliny o długości 7 km).

 Cele dodatkowe:

  • odtworzenie zbliżonej do naturalnej sieci rzecznej na styku Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy buforowej;
  • podniesienie poziomu i wydłużenie czasu trwania wiosennych wód zalewowych w dolinie Narwi;
  • zapewnienie stałego, zbliżonego do naturalnego, uwodnienia w północnej części Narwiańskiego Parku Narodowego.
Przywrócona do użytkowania łąka w strefie buforowej, fot. Archiwum PTOP Obniżenia terenu wypełnione wodą – dogodne miejsca rozrodu płazów, fot. Archiwum PTOP
Okolice Rogówka, strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP Knieć błotna, strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo