2Grobla Rzędziany-Pańki powstała jako droga technologiczna w czasie melioracji rzeki Narew, dzieląc koryta na terenie obecnego Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy buforowej. W roku 2003 PTOP przeprowadził pierwszy remont grobli Rzędziany-Pańki – adaptację budowli na cele ochrony przyrody doliny.

 

1Po oczyszczeniu terenu z drzew, pni i karpin rozpoczęto prace właściwe przy bezpośrednim wykonaniu przewałów umożliwiających swobodny przepływ wielkich wód w okresie wiosennym po roztopach.Otwarto przepływ w korytach budując 3 mosty z piętrzeniem nad dawnymi korytami. W roku 2011 osunęła się płyta betonowa zagrażając konstrukcji jednego z mostków. Podjęliśmy prace naprawcze i wtedy okazało się, jak bardzo bobry  „zmodyfikowały” konstrukcję. Budowla wymagała podjęcia jak najszybszych prac remontowych.

3Remont grobli Rzędziany-Pańki wykonany w 2012 roku, w ramach projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego”, polegał na podniesieniu płyt betonowych i uzupełnieniu ubytków powstałych przez korytarze bobrowe. Ułożono ponownie płyty i wzmocniono groblę siatką. 4Nie było potrzeby zmiany parametrów budowli, ponieważ przewały grobli funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zabezpieczenie wykonane dzięki środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniło utrwalenie osiągniętych efektów ekologicznych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo