thumb_okadkaW ramach projektu „Utrwalenie uzyskanych efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego” wydaliśmy kalendarz poświęcony ptakom strefy buforowej NPN. W kalendarzu znalazły się ogólne informacje o renaturalizacji, mapa z przedstawionym fragmentem doliny. Każdy miesiąc prezentuje fotografia gatunku ptaka charakterystycznego dla doliny zalewowej wraz z opisem. Kalendarze zostały już rozdane nieodpłatnie do parków narodowych, krajobrazowych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, uczestników programu renaturalizacji, a także społecznościom lokalnym w gminie Choroszcz.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo