Tytuł projektu:
Program ochrony mokradeł Puszczy Białowieskiej i terenów przyległych. Etap III.

Termin realizacji:

1 października 2007 r. - 28 lutego 2008 r.

Lokalizacja:
Puszcza Białowieska (dorzecze rzeki Leśnej).

Cel główny:

  • ochrona i wzrost różnorodności biologicznej mokradeł Puszczy Białowieskiej i obszarów przyległych.

Cel pośredni:

  • budowa systemu małej retencji,
  • zaangażowanie pracowników nadleśnictw Białowieża i Bielsk w działania na rzecz odtwarzania i ochrony mokradeł,
  • edukacja przyrodnicza związana z ochroną mokradeł leśnych.

Działania zrealizowane:

  • budowa 16 stałych piętrzeń na rowach melioracyjnych i śródleśnych ciekach.

Współpraca:

Nadleśnictwo Białowieża, Nadleśnictwo Bielsk.

Współfinansowanie:
PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Nadl. Białowieża, Program Małych Dotacji GEF.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo