Tytuł projektu:
Program ochrony mokradeł Puszczy Białowieskiej i terenów przyległych. Etap II.

Termin realizacji:
1 grudnia 2004 r. - 31 lipca 2005 r.

Lokalizacja:
Puszcza Białowieska i lasy Nadleśnictwa Bielsk; grunty własne PTOP.

Cel główny:

  • ochrona i wzrost różnorodności biologicznej mokradeł Puszczy Białowieskiej i obszarów przyległych.

Cel pośredni:

  • budowa systemu małej retencji;
  • wzmocnienie systemu obszarów chroniących mokradła w lasach i ich sąsiedztwie;
  • zaangażowanie pracowników nadleśnictw w działania na rzecz odtwarzania i ochrony mokradeł;
  • ewaluacja przyrodniczych efektów inwestycji związanych z odtwarzaniem i budową obiektów małej retencji oraz zdobycie doświadczeń i wiedzy umożliwiającej powielenie projektu w innych kompleksach leśnych.

Działania zrealizowane:

  • wykonanie budowli piętrzących na rowach, strumieniach i rzekach: 41 szt. progów piętrzących i zastawek oraz 1,335 km grobli,
  • wykonanie 33 szt. oczek wodnych,
  • koszenie szuwarów i łąk z wywozem biomasy na powierzchni 39,08 ha,
  • usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień z wywozem biomasy na powierzchni 5,3 ha,
  • grodzenie kwater do wypasu koni na długości 2,4 km.

Współpraca:
Nadleśnictwo Bielsk, Nadleśnictwo Browsk i Nadleśnictwo Hajnówka.

Współfinansowanie:
PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Nadl. Bielsk (zalesienia na obszarach retencji wody).

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo