Przez dziesiątki lat, a czasem i nawet wieki, były prowadzone działania zmierzające do osuszenia bagien, mokradeł, torfowisk (nazwa do wyboru) oraz wyprostowania rzek. Prace hydrotechniczne dotyczyły zarówno uproduktywniania terenów rolniczych jak i lasów. Dziś nie ma w Polsce kompleksu leśnego na obszarze którego nie byłyby prowadzone melioracje lub nie prostowano rzek, nie wyłączając Puszczy Białowieskiej. Rzeki Hwoźna i Orłówka połozone w tzw. "rezerwacie ścisłym" Białowieskiego Parku Narodowego w przeszłości też zostały uregulowane. Konsekwencje tych prac to nie tylko drastyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych ale także utrata siedlisk wielu ginących gatunków fauny i flory.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo