ochrona-siedlisk

Przez dziesiątki lat, a czasem i nawet wieki, były prowadzone działania zmierzające do osuszenia bagien, mokradeł, torfowisk (nazwa do wyboru) oraz wyprostowania rzek. Prace hydrotechniczne dotyczyły zarówno uproduktywniania terenów rolniczych jak i lasów. Dziś nie ma w Polsce kompleksu leśnego na obszarze którego nie byłyby prowadzone melioracje lub nie prostowano rzek, nie wyłączając Puszczy Białowieskiej. Rzeki Hwoźna i Orłówka połozone w tzw. "rezerwacie ścisłym" Białowieskiego Parku Narodowego w przeszłości też zostały uregulowane. Konsekwencje tych prac to nie tylko drastyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych ale także utrata siedlisk wielu ginących gatunków fauny i flory.

Od 2001 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Administracją Lasów Państwowych prowadzi program małej retencji, odtwarzania śródleśnych mokradeł. Do dziś współpracowaliśmy z 29 nadleśnictwami:

- RDLP Białystok - Nadl. Augustów, Nadl. Białowieża, Nadl. Bielsk, Nadl. Borki, Nadl. Browsk, Nadl. Czarna Białostocka. Nadl. Drygały, Nadl. Hajnówka, Nadl. Krynki, Nadl. Maskulińskie, Nadl. Pisz, Nadl. Płaska, Nadl. Pomorze, Nadl. Rudka;
- RDLP Lublin - Nadl. Zwierzyniec;
- RDLP Olsztyn - Nadl. Bartoszyce, Nadl. Dwukoły, Nadl. Górowo, Nadl. Iława, Nadl. Mrągowo, Nadl. Nidzica, Nadl. Olsztynek, Nadl. Przasnysz, Nadl. Spychowo, Nadl. Strzałowo, Nadl. Szczytno, Nadl. Wichrowo, Nadl. Zaporowo;
- RDLP Warszawa - Nadl. Ostrów Mazowiecka.

Łącznie zaprojektowaliśmy ponad tysiąc obiektów, z czego kilkaset zostało już zrealizowanych. Do lasu wróciły dzięcioły białogrzbiete, żurawie, brodźce samotne, krzyżówki, gągoły i wiele, wiele innych gatunków ptaków.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo