Tytuł projektu:
Renaturalizacja Bagna Tykocin.


Termin realizacji:

1 listopada 2003 r. - 31 sierpnia 2004 r.


Lokalizacja:
Zalewowa dolina Narwi na wysokości m. Tykocin


Cel główny:

Cel pośredni:

Działania zrealizowane:

Współpraca:

Urząd Miasta i Gminy Tykocin, Gminna Spółka Wodna "Zamczyska" w Tykocinie.


Współfinansowanie:

PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Fundacja EURONATUR, BUND, Rząd Nadrenii Północnej Westfalii, rolnicy (praca własna - wkład bezgotówkowy).

Drukuj