6

Adamski A. 2004a. Kania czarna Milvus migrans. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ss. 207–211.

Anderwald D. 2013. Bielik Haliaeetus albicilla. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 24-30.

Anderwald D. Przybyliński T., Zawadzka D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych. CKPŚ, Warszawa.

Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56: 149–189.

Daroczi S., Fantana C., Gallo U., Guziová Z., Langgemach T., Maderic B., Papp T., Zeitz R., 2015. European Union Single Species Recovery Plan for the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina. Draft.

Kapowicz R. 2014. Rozmieszczenie i liczebność orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w Puszczy Knyszyńskiej w 2014. PTOP, Białystok.

Mirski P. Cenian Z., Wójciak J., Zawadzka D., Lontkowski J.,Stój M. 2014. Krajowy program ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina w Polsce. Projekt. Komitet Ochrony Orłów. Olsztyn.

Mirski P., Cenian Z. 2013. Orlik krzykliwy Aquila pomarina. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 42-48.

Pugacewicz E. 2010. Rozmieszczenie i liczebność orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w Puszczy Białowieskiej w roku 2010. PTOP, Białowieża.

Pugacewicz E. 2014. Rozmieszczenie i liczebność orlika krzykliwego Aquila pomarina w Puszczy Białowieskiej w roku 2014 oraz podsumowanie wyników pięcioletniego monitoringu populacji.. Raport końcowy z realizacji projektu LIFE+. PTOP, Białowieża.

Radziszewski M. 2014. Podręcznik ochrony kraski. OTOP,  Marki k. Warszawy.

Rist, L., A. Felton, L. Samuelsson, C. Sandström, and O. Rosvall. 2013. A new paradigm for adaptive management. Ecology and Society 18 (4): 63.

Sikora A., Cenian Z., Rohde Z., Chylarecki P. 2008. Ocena wpływu zalesień na gruntach prywatnych w OSOP „Ostoja Warmińska” na populacje orlika krzykliwego Aquila pomarina i bociana białego Ciconia ciconia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Siwak A., Olech B. 2011. Ochrona strefowa ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie bociana czarnego Ciconia nigra. W: Anderwald D. (red.). Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych. Stud. Mat. CEPL, Rogów 2: 43–48.

Zawadzka D. 2013a. Kania czarna Milvus migrans. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 129-133.

Zawadzka D. 2013b. Kania ruda Milvus milvus. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 134-137.

Zbyryt A. 2011. Ochrona strefowa ptaków na przykładzie województwa podlaskiego – aspekty prawne, funkcjonowanie, problemy, perspektywy na przyszłość. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (27): 11–21.

Zbyryt A. 2013. Bocian czarny Ciconia nigra. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa, ss. 42-48.

Zbyryt A. 2014. Zatrzymać orlika. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 4: 18–23.

Zbyryt A., Kapowicz E., Kapowicz R., Zub. K. Long-term Breeding Success (1999–2015) of the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina in Knyszyńska Primeval Forest (North-Eastern Poland) (w przygotowaniu).

Zub K., Pugacewicz E., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2010. Factors affecting habitat selection by breeding Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in northeastern Poland. Acta Ornithologica 45:105-114.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo