logoWFOSiGWarszawa  ptoplogo

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków otrzymało dofinansowanie na realizację Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego.

Tytuł projektu: „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego w województwie mazowieckim – część 2”

Finansowanie: WFOŚiGW w Warszawie (70 200 zł), środki własne ( 7 800 zł)

Termin realizacji: 10.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Partnerzy: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Cel: Zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

Obszar realizacji projektu: „Dolina Dolnego Bugu” PLB140001, „Dolina Liwca” PLB140002, „Bagno Pulwy” PLB140015, „Doliny Omulwi i Płodownicy” PLB140005.

Zakres działań wykonywanych w ramach projektu:
Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w ostojach.
Inkubacja jaj kulika wielkiego.
Hodowla wolierowa kulika wielkiego.

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo