W ramach naszego projektu zostały wybudowanie 24 brody. Umożliwiają one koszenie łąk, zbiór i wywóz siana oraz ułatwiają użytkowanie pastwisk, na których dubelty i inne siewkowe czują się szczególnie dobrze.


 

Zakładanie nadajników dubeltom. Nadajniki trzeba ptakom założyć bardzo precyzyjnie tak, aby jak najmniej im przeszkadzały i jednocześnie sprawnie funkcjonowały. 


 

Schwytanym wcześniej dubeltom założono nadajniki telemetryczne, które są wykorzystywane do ich namierzania. W ten sposób ustala się gdzie dubelty najchętniej przebywają, jakie żerowiska preferują i gdzie zakładają gniazda.


Drukuj