baner-bocian

Co roku staramy sie przeprowadzić akcje liczenia bocianów białych na terenie całego Obszaru NATURA 2000 – „Ostoja Warmińska”. Zgromadzone dane pozwalają nam planować i wdrażać zadania ochronne, jak np. odbudowa zniszczonych gniazd bocianich lub remonty linii energetycznych stwarzających zagrożenie dla tych ptaków. Pierwsze liczenia w latach 2004-2008 były prowadzone dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którzy przez kilka lipcowych dni podróżowali po bezdrożach Warmii i Mazur. Liczenie w 2010 roku też prowadzili wolontariusze ale już przy wsparciu finansowym RDOŚ Olsztyn, tzn. mielismy środki na zwrot kosztów paliwa. Z kolei w latach 2011-2013 liczenia, w ramach projektu Life+, prowadzili zakontraktowani eksperci ornitolodzy.

 

W październiku 2008 roku, w rozporządzeniu z dnia 27 października minister środowiska zmienił nazwę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Warmińskie Bociany” na „Ostoja Warmińska” korygując jednocześnie granice obszaru i powiększając go w kierunku zachodnim o tereny położone na zachód od jeziora Głębockiego obejmujące większą część gminy Lelkowo i część gminy Braniewo. Nowy powiększony obszar Natura 2000 obejmuję powierzchnię 142 016,20 ha. W związku z tym lipcowe liczenie bocianów odbyło się na większej powierzchni obejmując już tereny które miały być włączone do OSOP „Ostoja Warmińska”.

Liczenie bocianów przeprowadzono 11, 12 i 13 lipca. Łącznie zinwentaryzowano 952 gniazda bocianie w 159 miejscowościach. Co daje średnią 5,99 gniazda na miejscowość. Dodatkowo odnotowano zniszczenie 45 gniazd (w wyniku upadku, załamania dachów, zrzucenia przez wichurę, zdjęcia przez właściciela budynku, zrzucenia ze słupa). W 2008 roku stwierdzono:

 

  • 2 miejscowości powyżej 51 gniazd,
  • 7 miejscowości od 21 do 50 gniazd,
  • 16 miejscowości od 11 do 20 gniazd,
  • 27 miejscowości od 5 do 10 gniazd,
  • 107 miejscowości od 1 do 4 gniazd.

 

Liczenie bocianów na terenie OSOP Natura 2000 „Warmińskie Bociany” (obecnie „Ostoja Warmińska”) w 2006 roku odbyło się w dniach 14, 15 i 16 lipca. Był to już 3 weekend lipca. Okazało się, że był to już stosunkowo późny okres i część młodych bocianów, które wylęgły się wiosną uzyskała już zdolność lotu. Dlatego też w wielu przypadkach wolontariuszom trudno było ustalić sukces lęgowy w gnieździe zajętym przez parę. Stosowano wtedy symbol HPmx.

 

Podczas liczenia zidentyfikowano występowanie 807 gniazd w 148 miejscowościach, co daje średnią 5,45 gniazda na miejscowość. W 2006 roku stwierdzono:
  • 3 miejscowości powyżej 51 gniazd,
  • 7 miejscowości od 21 do 50 gniazd,
  • 12 miejscowości od 11 do 20 gniazd,
  • 26 miejscowości od 5 do 10 gniazd,
  • 100 miejscowości od 1 do 4 gniazd.

 

Liczenie bocianów w 2007 roku nie odbyło się ze względu na trudne warunki atmosferyczne w czasie wyznaczonym na liczenie bocianów. Ulewne deszcze, które od paru tygodni padały na terenie obszaru uniemożliwiły prace wolontariuszy.

Ze względu na zbyt małą liczbę wolontariuszy liczenie bocianów w 2005 roku objęło zbyt mały obszar OSOP Natura 2000 „Warmińskie Bociany” aby jego wyniki były reprezentatywne. Stąd też niepełne dane nie zostały opracowane w formie raportu.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo