Bocian Biały w dolinach rzek

Obecnie bocian biały jest rozpowszechniony na niżu i terenach podgórskich całego kraju. Unika rozległych i zwartych kompleksów leśnych oraz wysokich gór. Gradient zasiedlenia maleje z północnego wschodu na południe i południowy zachód (Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Guziak & Jakubiec 2006).

Doliny największych rzek położonych w północno-wschodniej Polsce, poza Ostoją Warmińską – ok. 800 par (Wilk et al. 2010, Zbyryt et al. 2014) – należą do miejsc zasiedlanych przez znaczącą część krajowej populacji tego gatunku (ok. 2000 par).

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo