W ramach działań przewidziane jest zaadaptowanie (wyremontowanie) 50 obiektów na potrzeby zimowania nietoperzy. Większość z tych obiektów są to piwnice kamienno-ziemne tzw. ziemianki. Ze względu na zaniechanie użytkowania takich obiektów i brak remontów, niszczeją one co prowadzi do zmian „mikroklimatu” panującego w nich zimą.

Planuje się zamontowanie nowych drzwi, okiennic, uzupełnienie fragmentów ścian, naprawy stropów, izolacje, i tym podobne zadania w zależności od potrzeb i stanu obiektu. Ponadto w każdym z obiektów zamontowane zostaną do stropu cegły dziurawki w celu stworzenia szczelin do zimowania.  Łącznie w 50 obiektach przewiduje się montaż około 500 sztuk cegieł.

Ponadto w ramach projektu odbędą się 2 liczenia zimujących nietoperzy w 50 obiektach przeznaczonych do adaptacji na zimowiska. Pierwsze liczenie zima 2011, drugie liczenie zimą 2012 w wyremontowanych już obiektach.

Drukuj