naszym-zdaniem

W nawiązaniu do materiałów zamieszczonych w "Dzienniku Gazecie Prawnej" w dn. 12.10.2010, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) informuje, iż w trakcie trwania procedury formalno prawnej w związku z budową lotniska w Modlinie nigdy na jakimkolwiek jej etapie nie występowaliśmy jako strona, czy uczestnik postępowania. Nie składaliśmy, żadnych, pism, wniosków odwołań.

Wynika to z faktu, że projektowane lotnisko leży poza terenem zainteresowań i działalności PTOP. Nie znamy uwarunkowań przyrodniczych i nie posiadamy danych pozwalających na rzetelną ocenę skutków realizacji tej inwestycji.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo