Kto oficjalnie założył PTOP podczas historycznego spotkania 26 maja 1985 roku w Białowieży zorganizowanego przez Zespół Koordynacyjny Badań nad Awifauną Niziny Północnopodlaskiej.

Prawdopodobnie jedyna lista została złożona do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.  Na szczęście druga znajduje się u Artura Domaszewicza i na jej podstawie udało się nam odtworzyć listę "ojców" założycieli PTOP, bo niestety kobiet wśród założycieli nie było.

Oto imiona i nazwiska osób które uczestniczyły w spotkaniu założycielskim:

1. Bielicki Przemysław
2. Borowski Stanisław
3. Bystrowski Cezary
4. Domaszewicz Artur
5. Drywulski Robert
6. Grodzki Piotr
7. Grygoruk Andrzej
8. Harazin Ludwik
9. Jakimiuk Stefan
10. Jasielczuk Wojciech
11. Kalski Roman
12. Kłusewicz Sławomir
13. Kruszewski Wojciech
14. Lewartowski Zenon
15. Maciorowski Grzegorz
16. Meleszko Jarosław
17. Orzechowski Piotr
18. Pugacewicz Eugeniusz
19. Rudnik Wojciech
20. Rutkowski Grzegorz
21. Siemieniuk Mirosław
22. Szoktunowicz Jerzy
23. Stepaniuk Jarosław
24. Szymura Arkadiusz
25. Swisłocki Dariusz
26. Uchimiak Tomasz
27. Wiszowaty Jerzy
28. Wójcik Jan Marek
29. Zienkiewicz Sławomir
30. Zub Karol

... a pierwszym Przewodniczącym Zarządu PTOP został Gienek Pugacewicz.

Drukuj