loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-02/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

opracowanie dokumentacji projektowej budowy urządzenia małej retencji na cieku Małynka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – „ostoja ptaków Trześcianka”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-02/2022 03.03.2022 r.

 

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-02/2022 17.02.2022 r.

jpgZałącznik nr 1 - Mapa 17.02.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 17.02.2022 r.

docxZałącznik nr 3 - Wykaz osób 17.02.2022 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 17.02.2022 r.

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 17.02.2022 r.

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 17.02.2022 r.

loga down

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-04/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

Monitoring ornitologiczny / ewaluacja efektów projektu

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-04/2022 11.03.2022 r.

 

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-04/2022 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Wykaz osób do części I zamówienia 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Wykaz osób do części II zamówienia 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 2a - Wykaz usług 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy 09.02.2022 r.

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień 09.02.2022 r.

docxZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO 09.02.2022 r.

loga down

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-01/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

opracowanie dokumentacji projektowej budowy/remontu urządzeń małej retencji
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – „ostoja ptaków Gródek”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania nr SIEWKI EOG-01/2022 21.02.2022 r.

 

pdfWyjaśnienia i modyfikacja zapytania ofertowego oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert 01.02.2022 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy - po modyfikacji ogłoszenia 01.02.2022 r.

 

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-01/2022 25.01.2022 r.

pdfZałącznik nr 1 - Mapa Budowle Hydro Gródek EOG 25.01.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 25.01.2022 r.

docxZałącznik nr 3 - Wykaz osób 25.01.2022 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 25.01.2022 r. NIEAKTUALNY!

pdf Załącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 25.01.2022 r.

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 25.01.2022 r.

 

loga down

Nr postępowania: RB-36

W dniu 5 stycznia 2022 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowę sztucznej wyspy w miejscowości Chodźki

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 pdfwybór_oferty - 28.01.2022 r.

pdf informacja_z_otwarcia_z_ofert - 25.01.2022 r.

pdfzapytanie_ofertowe_budowa_wyspy_Chodźki - 05.01.2022 r.

zipzal_nr_1_projekt_wykonawczy_Chodźki.zip-05.01.2022 r.

pdfzal_nr_2_specyfikacja_techniczna_wykonania i odbioru_robót _ Chodźki.pdf05.01.2022 r.

zipzal_nr_3_operat_wodnoprawny_Chodźki.zip - 05.01.2022 r.

pdfzal_nr_4_przedmiar_robót_Chodźki.pdf05.01.2022 r.

zipzal_nr_5_pozwolenia_administracyjne_Chodźki.zip- 05.01.2022 r.

docxzal_nr_6_formularz_ofertowy_Chodźki05.01.2022 r.

docxzal_nr_7_wykaz_zrealizowanych_zamówień05.01.2022 r.

docxzal_nr_8_wykaz_osób05.01.2022 r.

pdfzal_nr_9_wzór_umowy05.01.2022 r.

pdfzal_nr_10_regulamin_udzielania_zamówień_przez_Polskie_Towarzystwo_Ochrony_Ptaków -05.01.2022 r.

docxzal_nr_11_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_dotyczące_podmiotów_na których_zasoby_powołuje_się_Wykonawca05.01.2022 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2022-15200-87158

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-18/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

dostawa urządzenia termowizyjnego oraz rejestratorów temperaturowych z osprzętem.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

pdfRozstrzygnięcie postępowania nr SIEWKI EOG-18/2021 11.01.2022

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-18/2021 21.12.2021

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy 21.12.2021

docxZałącznik nr 2 - Wzór umowy 21.12.2021

pdfZałącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień 21.12.2021

docxZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO 21.12.2021

loga down

Nr postępowania: RB-35

W dniu 20 grudnia 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowę sztucznej wyspy w miejscowości Chodźki

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

pdfUNIEWAŻNIENIE_budowa_wyspy_Chodźki - 04.01.2022 r. UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie.

pdfzapytanie_ofertowe_budowa_wyspy_Chodźki - 20.12.2021 r.

zipzal_nr_1_projekt_wykonawczy_Chodźki.zip- 20.12.2021 r.

pdfzal_nr_2_specyfikacja_techniczna_wykonania i odbioru_robót _ Chodźki.pdf- 20.12.2021 r.

zipzal_nr_3_operat_wodnoprawny_Chodźki.zip - 20.12.2021 r.

pdfzal_nr_4_przedmiar_robót_Chodźki.pdf- 20.12.2021 r.

zipzal_nr_5_pozwolenia_administracyjne_Chodźki.zip- 20.12.2021 r.

docxzal_nr_6_formularz_ofertowy_Chodźki - 20.12.2021 r.

docxzal_nr_7_wykaz_zrealizowanych_zamówień20.12.2021 r.

docxzal_nr_8_wykaz_osób20.12.2021 r.

pdfzal_nr_9_wzór_umowy20.12.2021 r.

pdfzal_nr_10_regulamin_udzielania_zamówień_przez_Polskie_Towarzystwo_Ochrony_Ptaków - 20.12.2021 r.

docxzal_nr_11_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_dotyczące_podmiotów_na których_zasoby_powołuje_się_Wykonawca20.12.2021 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-85078

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo