Nr postępowania: RB-27

W dniu 29 stycznia 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Dostawę 5 nadajników GPS

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

  rozstrzygnięcie - 10.02.2021 r.

 zapytanie_ofertowe_loggery2 - 29.01.2021 r.

 zal_nr_1_specyfikacja_techniczna  - 29.01.2021 r.

doc zal_nr_2_formularz_ofertowy  - 29.01.2021 r.

 zal_nr_3_wzor_umowy - 29.01.2021 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 29.01.2021 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-29588

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: RB-26

W dniu 26 stycznia 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Realizację filmu przyrodniczego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 wybór oferty -  17.02.2021 r.

 odpowiedzi na pytania  - NOWE! 01.02.2021 r.

 zapytanie_ofertowe_film - 26.01.2021 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 26.01.2021 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_film- 26.01.2021 r.

doc zal_nr_3_wykaz_zrealizowanych_zamówień - 26.01.2021 r. 

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 26.01.2021 r.

 zal_nr_5_ opis_działań_projektowych- 26.01.2021 r.

 

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-28837

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-16/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Dostawa kosiarki na ramieniu wysięgnikowym (Zadanie 5 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Opis parametrów technicznych

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-15/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Dostawa przyczepy do przewozu dwóch koni (Zadanie 2 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Opis parametrów technicznych

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Nr postępowania: WYPAS-13/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności i zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Budowa ogrodzenia oraz odłowni dla zwierząt (HRP. Zadanie 2)’’

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZmiana zapytania ofertowego

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy - aktualny

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy - część I - aktualny

docxZałącznik nr 3a: Wzór umowy - część II - aktualny

 

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

jpgZałącznik do OPZ - Mapa

jpgZałącznik do OPZ - Rysunek nr 1

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy - nieaktualny

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy - część I - nieaktualny

docxZałącznik nr 3a: Wzór umowy - część II - nieaktualny

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5: Klauzula Informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

 

 

Nr postępowania: WYPAS-14/2020


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Zabudowa skrzyni ładunkowej w samochodzie ciężarowym Mitsubishi L200” (HRP. Zadanie 5)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

docZałącznik nr 2 - Wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo