loga gora

W dniu 6.04.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Hodowla wolierowa kulika wielkiego

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów. Celem projektu jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 19.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 6.04.2021

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy 6.04.2021

docZałącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 6.04.2021

pdfZałącznik nr 3 - Wzór umowy 6.04.2021

zip1. Załącznik nr 4 - Wzór sprawozdania z prowadzenia hodowli wolierowej 6.04.2021

pdfZałącznik nr 5 - Wzór umowy użyczenia sprzętu 6.04.2021

pdfZałącznik nr 6 - 6. Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 6.04.2021

pdfZałącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 6.04.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-41412

logówki dól

loga gora

W dniu 31.03.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Inkubacja jaj kulika wielkiego

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów. Celem projektu jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika wielkiego i zapewnienie trwałości populacji objętych ochroną.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 12.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 31.03.2021

docZałącznik nr 1 - Instrukcja inkubacji jaj 31.03.2021

docZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 31.03.2021

docZałącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 31.03.2021

pdfZałącznik nr 4 - Wzór umowy 31.03.2021

pdfZałącznik nr 5 - Wzór umowy użyczenia sprzętu 31.03.2021

pdfZałącznik nr 6 - Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 31.03.2021

pdfZałącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO 31.03.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-40694

logówki dól

 

loga gora

W dniu 25.03.2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego”, ogłasza zapytanie ofertowe w trybie tzw. „zasady konkurencyjności” na realizację zamówienia pn.

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego - realizacja prac terenowych.

Projekt „Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego” jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia i aplikuje o dofinansowanie Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszaru programowego Środowisko naturalne i ekosystemy, rezultatu Programu - Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów.

pdfRozstrzygnięcie postępowania 12.04.2021

pdfZapytanie ofertowe 25.03.2021

pdfZałącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 25.03.2021

docZałacznik nr 2 - Formularz ofertowy 25.03.2021

docZałacznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 25.03.2021

pdfZałącznik nr 4 - Wzór umowy 25.03.2021

zipZałacznik nr 5 - Baza danych – plik xls 25.03.2021

docZałacznik nr 6 - Zgoda właściciela działki na prowadzenie zabiegów ochrony czynnej 25.03.2021

pdfZałącznik nr 7 - Regulamin udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w ramach Projektu 25.03.2021

pdfZałącznik nr 8 - Klauzula informacyjna 25.03.2021

 

Nr ogłoszenia w Bazie konkurencyjności 2021-18739-39607

logówki dól

Nr postępowania: RB-27

W dniu 29 stycznia 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Dostawę 5 nadajników GPS

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

  rozstrzygnięcie - 10.02.2021 r.

 zapytanie_ofertowe_loggery2 - 29.01.2021 r.

 zal_nr_1_specyfikacja_techniczna  - 29.01.2021 r.

doc zal_nr_2_formularz_ofertowy  - 29.01.2021 r.

 zal_nr_3_wzor_umowy - 29.01.2021 r.

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 29.01.2021 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-29588

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: RB-26

W dniu 26 stycznia 2021 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Realizację filmu przyrodniczego

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 wybór oferty -  17.02.2021 r.

 odpowiedzi na pytania  - NOWE! 01.02.2021 r.

 zapytanie_ofertowe_film - 26.01.2021 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 26.01.2021 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_film- 26.01.2021 r.

doc zal_nr_3_wykaz_zrealizowanych_zamówień - 26.01.2021 r. 

 zal_nr_4_regulamin_PTOP - 26.01.2021 r.

 zal_nr_5_ opis_działań_projektowych- 26.01.2021 r.

 

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2021-15200-28837

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-16/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Dostawa kosiarki na ramieniu wysięgnikowym (Zadanie 5 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie NOWE!

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2: Opis parametrów technicznych

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy

pdfZałącznik nr 4: Regulamin udzielania zamówień

docxZałącznik nr 5: Klauzula informacyjna RODO

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo