loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-20/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

budowa 2 zbiorników wodnych w „ostoi ptaków Gródek”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-20/2022 23.11.2022

 

pdfZapytanie ofertowe SIEWKI EOG-20/2022 24.10.2022

docxZałącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa 24.10.2022

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.10.2022

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy 24.10.2022

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień 24.10.2022

docxZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO 24.10.2022

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-19/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

transport koni z pastwisk

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-19/2022 07.11.2022

 

pdfZapytanie ofertowe SIEWKI EOG-19/2022 13.10.2022

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy 13.10.2022

docxZałącznik nr 2 - Wzór umowy 13.10.2022

pdfZałącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień 13.10.2022

docxZałącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO 13.10.2022

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-18/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty dla zwierząt w „ostoi ptaków – Trześcianka”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-18/2022 13.10.2022 

 

pdfZmiana treści zapytania ofertowego 27.09.2022 

pdfZapytanie ofertowe SIEWKI EOG-18/2022 22.09.2022

jpgZałącznik nr 1 - Mapa 22.09.2022

docxZałącznik 1a - Projekt wiaty 22.09.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 22.09.2022

docxZałącznik nr 3 - Wykaz osób 22.09.2022

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 22.09.2022

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 22.09.2022

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 22.09.2022

 

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-16/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaty dla zwierząt w „ostoi ptaków – Trześcianka”

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfUnieważnienie zapytania ofertowego nr SIEWKI EOG-16/2022 16.09.2022 r.

 

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-16/2022 01.09.2022 r.

jpgZałącznik nr 1 - Mapa 01.09.2022 r.

docxZałącznik 1a - Projekt wiaty 01.09.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 01.09.2022 r.

docxZałącznik nr 3 - Wykaz usług 01.09.2022 r.

docxZałącznik nr 4 - Wzór umowy 01.09.2022 r.

pdfZałącznik nr 5 - Regulamin udzielania zamówień 01.09.2022 r.

docxZałącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO 01.09.2022 r.

loga down

 

 

Nr postępowania: RB-37

W dniu 27 lipca 2022 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4 Z SILNIKIEM HYBRYDOWYM

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

wybór oferty - 08.08.2022 r.

informacja z otwarcia ofert - 04.08.2022 r.

zapytanie ofertowe - 27.07.2022 r.

załącznik nr 1 formularz ofertowy - 27.07.2022 r.

załącznik nr 2 wzór umowy - 27.07.2022 r.

załącznik nr 3 regulamin zawierania umów PTOP - 27.07.2022 r.

klauzula informacyjna RODO - 03.08.2022 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2022-15200-120070

 

FE POIS poziom pl 1 rgb

loga up

Nr postępowania: SIEWKI EOG-15/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zwanych dalej „Wytycznymi” a także Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (…), zwanego dalej „Regulaminem”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”, zwanego dalej „Projektem”, ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia pn.

Remont 3 odcinków dróg – ostoja ptaków Gródek

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 3 500 000,00 zł otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest odtworzenie właściwego stanu siedlisk lęgowych zagrożonych ptaków siewkowych poprzez wypas, zwiększenie sukcesu lęgowego oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi.

 

pdfRozstrzygnięcie postępowania SIEWKI EOG-15/2022 12.08.2022 r.

 

pdfZapytanie ofertowe nr SIEWKI EOG-15/2022 25.07.2022 r.

docx Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa 25.07.2022 r.

docxZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy 25.07.2022 r.

docxZałącznik nr 3 - Wzór umowy 25.07.2022 r.

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień 25.07.2022 r.

docxZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO 25.07.2022 r.

loga down

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo