Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych:
1. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieży, adres biura i do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniami o zamówienia publiczne; Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 5 lat od zakończenia projektu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo