Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych:
1. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieży, adres biura i do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel. 85 664 22 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniami o zamówienia publiczne; Dane są zbierane i przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE - na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres trwałości projektów tj. 5 lat od zakończenia projektu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Podkategorie

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo