Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę 4 brodów zlokalizowanych w obrębach: Trześcianka (gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie), Ciełuszki (gm. Zabłudów,  pow. białostocki, woj. podlaskie) i Zawyki (gm. Suraż, pow. białostocki, woj. podlaskie)

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_na_budowę_4_brodów.pdf

 

pdf MODYFIKACJA PRZETARGU.pdf

pdf Zał.5E_Przedmiar z charakterystyką obiektów MODYFIKACJA_.pdf

pdf Ogłoszenie_o_przetargu_na_budowę_4_brodów.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.doc

doc Załącznik_2_-_Wykaz_robót.doc

doc Załącznik_3_-_Wykaz_osób.doc

pdf Załącznik_4_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Zał.5A-Projekt_budowlany_4_brody_(1_przez_rz._Rudnia3_przez_rz._Narew).pdf

pdf Zał.5A1-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A2-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A3-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A4-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A5-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A6-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5A7-do_projektu_budowlanego.pdf

pdf Zał.5B1-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B2-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B3-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B4-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B5-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5B6-decyzja_o_pozwoleniu_na_budowę.pdf

pdf Zał.5C-informacja_przyrodnicza_do_zgłoszenia_działań.pdf

pdf Zał.5C-zgłoszenie_działań_-_brody_-_str._1.pdf

pdf Zał.5C-zgłoszenie_działań_-_brody_-_str._2.pdf

pdf Zał.5D-STWiOR_-_4_brody.pdf

pdf Zał.5E-Przedmiar_z_charakterystyką_obiektów.pdf

 

 

wszystkieVsK

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo