Nr postępowania: CI-26/2015

W dniu 31 października 2015 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem” ogłasza

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

Pn.

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych (HRP II, Zad. 28).

 

Przedmiot zamówienia wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_nadzór_13.11.20151.pdf

pdf TED_dwa_sprostowanie_06_11_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_01_11_2015.pdf

pdf sprostowanie_3.11.2015.pdf

pdf sprostowanie_1.11.2015.pdf

pdf opis_31.10.2015.pdf

pdf TED_ogłoszenie_opublikowane_31.10.2015.pdf

doc Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2A_wykaz_osb_31.10.2015.doc

doc Zalacznik_nr_2_wykaz_prac_31.10.2015.doc

pdf Zalacznik_nr_3_wzór_umowy_31_10_2015.pdf

pdf Zalacznik_nr_4-regulamin_zawierania_umow_15.01.pdf

pdf Zał_nr_5_bioz.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_mapa.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_rzuty.pdf

pdf Zał_nr_5_projekt_budowlany_przekroje.pdf

pdf Zał_nr_5_przedmiar_robt.pdf

pdf Zał_nr_5_rzut_ław_fundamentowych.pdf

pdf Zał_nr_5_OBLICZENIA_STATYCZNE.pdf


 

alt

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo