Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektowanych i remontowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji projektowej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf rozstrzygnięcie.pdf 15.11.2013 (76 kb)

pdf odpowiedź na pytanie.pdf 5.11.2013 r. (60 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 30.10.2013 r. (122 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 30.10.2013 r. (80 kb)

doc załącznik 2 - wykaz doświadczenia.doc 30.10.2013 r. (79 kb)

doc załącznik 3 - wykaz osób.doc 30.10.2013 r. (71 kb)

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf 30.10.2013 r. (123 kb)

jpg załącznik 5 - mapa Kosy Most, Filipówka.jpg 30.10.2013 r. (1020 kb)

jpg załącznik 6 - mapa remont drogi.jpg 30.10.2013 r. (1700 kb)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 25.10.2013 r. (126 kb)

pdf regulamin Zawierania Umów.pdf25.10.2013 r. (256 kb)

 

loga_ckps_1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo