Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych w obrębie ostoi cietrzewia Rabinówka, celem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji rowów melioracyjnych na terenie ostoi Rabinówka (HRP I, Zad. 1).

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu-mapy_zasadnicze_rowy.pdf

pdf ogłoszenie_rowy.pdf

pdf ogłoszenie_wysłanne_do_TED_16.12.2013.pdf

pdf Załącznik_nr_1-formularz_ofertowy_rowy.pdf

pdf Załącznik_nr_2-wzór_umowy_rowy.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Regulamin.pdf

pdf Załącznik_nr_4a_rowy.pdf

jpg Załącznik_nr_4b_rowy.jpg

loga_ckps_1


W dniu 12 grudnia 2013 roku Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na:

 opracowanie planu zarządzania dla ostoi cietrzewia „Chomontowce” (pow. ostoi 2 500 ha), (HRP II, Zad.10).

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05.01.00-00-328/10), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf PROTOKÓŁ_ROZEZNANIA_DLA_UMOWY_NA_WYKONANIE_ZADANIA_PLAN_ZARZĄDZANIA.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_na_plan_zarządzania_ostoi_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_1_mapa_ostoi_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_2_wzór_oferty_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_3-wzór_umowy_Chomontowce.pdf

pdf Załącznik_nr_4_Regulamin_zawierania_umów.pdf

loga_ckps_1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin"), w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie audytu finansowego Projektu (etap I)

związanego z realizacją zadania F.2 (audyt Projektu).

pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf

 

pdf Zaproszenie_do_zożenia_oferty.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.doc

docx Załącznik_2_-_Wykaz_usug.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Postanowienia_Wspólne.pdf

doc Załącznik_5_-_Audit_report.doc

pdf Załącznik_6_-_Regulamin_zawierania_umów.pdf

Loga_wszystkie_copy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka drogi wraz z nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji projektowej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf wybór oferty.pdf16.12.2013 r. (138 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 28.11.2013 (148 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 28.11.2013 (72 kb)

doc załącznik 1a - wykaz cen.doc 28.11.2013 (64 kb)

doc załącznik 2 - wzór wykazu zrealizowanych usług.doc 28.11.2013 (62 kb)

doc załącznik 3 - wzór wykazu osób.doc 28.11.2013 (62 kb)

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf 28.11.2013 (107 kb)

jpg załącznik 5 - mapa.jpg 28.11.2013 (1696 kb)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 25.11.2013 (128 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 25.11.2013 (255 kb)

Numer postępowania: ZOLW/216/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

na realizację zadania pt.:

Poprawa lęgowisk na terenie Ostoi żółwia błotnego Baranowo, usunięcie zakrzaczeń, HRPII/3

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicurlaris w województwie warmińsko – mazurskim”, nr POIS.05.01.00-00-216/09, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf ogloszenie_wybor_wykonawcy.pdf

pdf ogloszenie_TED_2013-OJS225-391885-pl.pdf

pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf

pdf ogloszenie_przetargu_trzebiez_Baranowo.pdf

pdf zalacznik_nr_1dzialka_274_2.pdf

pdf zalacznik_nr_2_dzialka_275.pdf

doc zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

pdf zalacznik_nr_4_-_umowa_odkrzaczanie.pdf

logo_unia

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz" – część 2 wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf wybór oferty.pdf 26.11.2013 (122 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 9.11.2013 (103 kb)

doc załącznik nr 1 - formularz oferta.doc 9.11.2013 (62 kb)

doc załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych usług.doc 9.11.2013 (68 kb)

pdf załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf 9.11.2013 (79 kb)

jpg załącznik nr 4 - mapa.jpg 9.11.2013 (535 kb)

pdf ogłoszenie wysłane do publikacji w DzU UE.pdf 7.11.2013 (140 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf7.11.2013 (45 kb)

alt

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na realizacji zadań:

 1. Odkrzaczenie działki o pow. 3,3 ha z potencjalnym lęgowiskiem żółwia we wsi Likusy, zadanie nr HRP II / 2.
 2. Odkrzaczenie działki Muntowo, pow. 3,16 ha w ostoi Baranowo – potencjalnego lęgowiska żółwia, zadanie nr HRP II / 3.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 8 listopada 2013 r.
Załączniki

pdf ZAPYTANIE_OFERTOWE_ODKRZACZANIE.pdf

pdf zalacznik_nr_1_Muntowo_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_2_Czyznie_Muntowo.jpg

pdf zalacznik_nr_3_Likusy_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_4_Dzialka_86_Likusy.jpg

doc zalacznik_nr_5_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

pdf zalacznik_nr_6_-_umowa_odkrzaczanie.pdf

logo_unia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255,) zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej Regulamin), w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług związanych z realizacją zadania E.2 (materiały i aktywna promocja projektu) polegających na:

przygotowaniu materiałów promocyjnych

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf


pdf Ogłoszenie_o_przetargu.pdf

 doc załącznik_1.doc

doc załącznik_2.doc

pdf załącznik_3.pdf

pdf Regulamin_zawierania_umw_dubelt.pdf

Loga_wszystkie_copy

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usług: Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektowanych i remontowanych obiektów małej infrastruktury turystycznej wraz z nadzorem autorskim i otrzymaniem prawomocnych decyzji i pozwoleń oraz zakupem map zasadniczych do dokumentacji projektowej. Załączniki do pobrania poniżej.

pdf rozstrzygnięcie.pdf 15.11.2013 (76 kb)

pdf odpowiedź na pytanie.pdf 5.11.2013 r. (60 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 30.10.2013 r. (122 kb)

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc 30.10.2013 r. (80 kb)

doc załącznik 2 - wykaz doświadczenia.doc 30.10.2013 r. (79 kb)

doc załącznik 3 - wykaz osób.doc 30.10.2013 r. (71 kb)

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf 30.10.2013 r. (123 kb)

jpg załącznik 5 - mapa Kosy Most, Filipówka.jpg 30.10.2013 r. (1020 kb)

jpg załącznik 6 - mapa remont drogi.jpg 30.10.2013 r. (1700 kb)

pdf ogłoszenie przekazane do publikacji w dzu ue.pdf 25.10.2013 r. (126 kb)

pdf regulamin Zawierania Umów.pdf25.10.2013 r. (256 kb)

 

loga_ckps_1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.: Czynna ochrona nowych stanowisk brzozy niskiej. Odsłonięcie 12 stanowisk brzozy niskiej poza rezerwatem Jezioro Wiejki – część 2, wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Załączniki do pobrania poniżej. UWAGA ZMIANY W TREŚCI OGŁOSZENIA I W TERMINIE SKŁADANIA OFERT!

pdf wybór oferty.pdf 5.11.2013 (104 kb)

 

 

pdf zmiana ogłoszenia i terminu składania ofert.pdf 30.10.2013 (70 kb)

pdf zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w DzU UE.pdf 30.10.2013 (80 kb)

pdf ogłoszenie o przetargu.pdf 22.10.2013 (90 kb)

doc załącznik 1 - formularz OFERTA.doc 22.10.2013 (60 kb)

doc załącznik 2 - wykaz zrealizowanych prac.doc 22.10.2013 (70 kb)

pdf załącznik 3 - wzór umowy.pdf 22.10.2013 (78 kb)

jpg załącznik 4 - mapa.jpg 22.10.2013 (565 kb)

jpg załącznik 5 - mapa.jpg22.10.2013 (1064 kb)

pdf ogłoszenie wysłanie do dzu ue.pdf 18.10.2013 (138 kb)

pdf regulamin zawierania umów.pdf 18.10.2013 (45kb)

alt

Numer postępowania: ZOLW/216/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

na realizację zadania pt.:

Poprawa lęgowisk na terenie Ostoi żółwia błotnego Baranowo, usunięcie zakrzaczeń, HRPII/3

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona żółwia błotnego Emys orbicurlaris w województwie warmińsko – mazurskim”, nr POIS.05.01.00-00-216/09, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Termin składania ofert - 22 października 2013 roku, godzina 10.00.

pdf uniewaznienie_postepowania__zolw_216_05.pdf

pdf ENOTICES_PTOP-2013-135767-F02-PL.pdf

pdf ogloszenie_o_przetargu_odkrzaczanie_Baranowo.pdf

pdf zalacznik_nr_1dzialka_274_2.pdf

pdf zalacznik_nr_2_dzialka_275.pdf

doc zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

pdf zalacznik_nr_4_-_umowa_odkrzaczanie.pdf 

 pdf zolw_REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_216_09.pdf

logo_unia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na realizacji zadań:

 1. Odkrzaczenie działki o pow. 3,3 ha z potencjalnym lęgowiskiem żółwia we wsi Likusy, zadanie nr HRP II / 2.
 2. Odkrzaczenie działki Muntowo, pow. 3,16 ha w ostoi Baranowo – potencjalnego lęgowiska żółwia, zadanie nr HRP II / 3.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r
Uwaga zmiana w treści ogłoszenia:

Zmianie ulega punkt:

 1.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie:

Ppkt. 3) – ocena warunku według formuły „spełnia – nie spełnia”, warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub, jeżeli oferta składana jest drogą mailową dokumenty mogą zostać dostarczone w formie skanów - załączników do maila.

Gabriela Kułakowska

pdf uniewanienie_postpowania_14.10.pdf 17/10/2013, 09:47

pdf protokol_wyboru_odkrzaczanie.pdf 04/10/2013, 13:53

 1. pdf zmiana_w_ZAPYTANIU_OFERTOWYM_NA_ODKRZACZANIE.pdf

pdf zalacznik_nr_1_Muntowo_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_2_Czyznie_Muntowo.jpg

pdf zalacznik_nr_3_Likusy_mapa.pdf

jpg zalacznik_nr_4_Dzialka_86_Likusy.jpg

doc zalacznik_nr_5_-_formularz_ofertowy_odkrzaczanie.doc

 pdf zalacznik_nr_6_-_umowa_odkrzaczanie.pdf

pdf REGULAMIN_ZAWIERANIA_UMW_382_12.pdf 2013-09-25

logo_unia

 

 

W dniu 25 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu rolniczego służącego poprawie warunków siedliskowych w biotopie cietrzewia (1 szt. kosiarki bijakowej, 1 szt. kosiarki dyskowej, 1 szt. kosiarki samobieżnej, 1 szt. przyczepy tandem wywrotki, 1 szt. zgrabiarki)” (HRP II, Zad. 19).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_maszyny_rolnicze.pdf

pdf ogłoszenie_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_1-Formularz_ofertowy_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_2-Wykaz_dostaw_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_3-Wzór_umowy_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_4-Regulamin_zawierania_umow_15.01.2013_sprz_rol.pdf

pdf Załacznik_nr_5-Ogłoszenie_opublikowane_w_TED_sprz_rol.pdf

loga_ckps_1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na realizację  usług polegających na realizacji zadania:

Administrowanie bazą GIS

 – wraz z rozbudową modułu wprowadzania obserwacji i opracowaniem bazy występowania potencjalnych siedlisk żółwia błotnego.

związanych z realizacją zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim – etap 2”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 30 września 2013 r.
Zamawiając otrymał pytania dot. ww zamówienia, na które udziala odpowiedzi:
Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia:

Zmiany dotyczą:
 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący:

posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch prac polegających na wykonaniu bazy danych w oparciu o modelowanie przestrzeni przyrodniczej o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto każda.

2. Ocena spełnienia ww. warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie:

ppkt. 1) – warunek zostanie uznany za spełniony o ile wykonawca dostarczy referencje lub protokoły odbioru potwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń.

Nie spełnienie warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy
z postępowania.

Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jeżeli oferta składana jest drogą mailową dokumenty mogą zostać dostarczone w formie skanów - załączników do maila.

VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty.

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 2 października 2013 r.

Gabriela Kułakowska


Załączniki:

pdf zal_nr_2_-_umowa_baza_GIS.pdf 24/09/2013, 11:33

logo_unia

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na budowę brodu i remont drogi dojazdowej w obrębie Kaczały, gm. Narew

wchodzącą w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_na_budow_brodu_i_remont_drogi_dojazdowej_w_obrbie_Kaczay.pdf

 

pdf ogłoszenie_o_przetargu.pdf

doc załącznik 1 - formularz ofertowy.doc

doc załącznik 2 - wykaz robót.doc

doc załącznik 3 - wykaz osób.doc

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf

pdf załącznik 5 - decyzja_RDOŚ.pdf

pdf załącznik 6 - przedmiar robót.pdf

pdf załącznik 6 - specyfikacje techniczne STWiOR.pdf

pdf załącznik 6 - projekt budowlany-wykonawczy.pdf

pdf Załącznik.1 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 2 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 3 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik 4 do projektu budowlanego.pdf

pdf Załącznik A do projektu budowlanego.pdf

 

pdf Regulamin zawierania umów PTOP.pdf

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin"), zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na:

wykonaniu broszek z dubeltem

związanej z realizacją zadania E.2 (Materiały i aktywna promocja projektu) będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

Loga_wszystkie_copy

W dniu 12 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków prosi

o wycenę i ofertę na usługę cateringową w zakres której wejdzie dostarczenie wyżywienia dla uczestników workcampów odbywających się w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku (gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie).


pdf ogłoszenie_catering_12.09.2013.pdf

pdf ogłoszenie_12.09.2013_załącznik_nr_1_catering.pdf

pdf ogłoszenie_12.09.2013_załacznik_nr_2-wzr_umowy_catering.pdf

pdf Załacznik_nr_3_Regulamin_zawierania_umow.pdf

loga_ckps_1


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./faks. 085 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu:

nr POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” ogłasza:

 

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego na terenie Stacji Terenowej PTOP” (HRP II, Zad. 12).

Zadanie to wchodzi w zakres powyższego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 18 września 2013 r. dodano załączniki dotyczące wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych.

pdf Rozstrzygnięcie_przetargu_budynek_gospodarczy.pdf

pdf Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia-TED.pdf

pdf Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia-TED_11.10.2013.pdf

 

pdf Załacznik_nr_4_korekta_24.09.2013.pdf

pdf Zmodyfikowany_załącznik_nr_4_do_post._CI-5_2013_z_dnia_30_sierpnia_2013_r.pdf

 

doc zmiana_terminu_składania _ofert-budynek_gospodarczy.doc

pdf ogłoszenie_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_1_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_2_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_5_Regulamin_zawierania_umow.pdf

pdf Załacznik_nr_6_-_Projekt_budowlany_opis_techniczny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_7_-_Projekt_wykonawczy_opis_techniczny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_8_-_Zagospodarowanie_terenu_mapa_do_celw_projektowych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_9_-_Rzut_przyziemia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_10_-_Rzut_przyziemia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_11_-_Rzut_belek_stropowych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_12_-_Rzut_strychu_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_13_-_Rzut_więźby_dachowej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_14_-_Rzut_połaci_dachowej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_15_-_Przekrój_A-A_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_16_-_Przekrój_B-B_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_17_-Elewacja_północna_elewacja_południowa_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_18_-_Elewacja_wschodnia_elewacja_zachodnia_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_19_-_Wykaz_stolarki_budowlanej_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_20_-_STWiOR_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_21_-_Przedmiar_robót_30.08.2013_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_21_-_Przedmiar_robót_korekta_19.09.2013_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_22_-TED-OGŁOSZENIE_WYSŁANE_DO_PUBLIKACJI_bud_gosp.pdf

doc Załacznik_nr_23-Opis_techniczny_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.doc

pdf Załacznik_nr_24-_Przedmiar_robt_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.pdf

doc Załacznik_nr_25-Specyfikacja_techniczna_wykonania_robt_instalacji_elektrycznych_bud_gosp.doc

pdf Załacznik_nr_26-Projekt_budowlany-sanitarny_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_27-rys_S1_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_28-rys_S2_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_29-rys_S3_-_A4_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_30-rys_S4_-_A3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_31-rys_S5_-_A3_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_32-Specyfikacja_techniczna_wykonania_robt_instalacji_sanitarnych_bud_gosp.pdf

pdf Załacznik_nr_33-Przedmiar_robt_sanitarnych_bud_gosp.pdf

pdf PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_bud_gosp.pdf

loga_ckps_1

Numer postępowania: NRZ/10/2013

W dniu 4 września 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Narewka - Rzeka życia - kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-439/12 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usług polegających na:

Opracowaniu dokumentacji technicznej do remontu obiektu małej infrastruktury turystycznej - kładki „Żebra Żubra”.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 24.09.2013 (91 kb)

pdf Ogłoszenie o przetargu.pdf 6.09.2013 (111 kb)

doc Załącznik1-formularz oferta.doc 6.09.2013 (176 kb)

doc Załącznik2-wykaz osób.doc 6.09.2013 (172 kb)

pdf Załącznik3-wzór umowy.pdf 6.09.2013 (94 kb)

pdf Załącznik4-mapa.pdf 6.09.2013 (1 000 kb)

pdf Odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf 6.09.2013 (70 kb)

pdf Ogoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w dz.u. ue.pdf 4.09.2013 (147 kb)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf 4.09.2013 r. (255 kb)

loga_ckps_1

W dniu 29 sierpnia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu na:

ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - 2013

prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z realizowanym projektem „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/000510.

pdf Rozstrzygnięcie.pdf 10.09.2013 (80 kb)

pdf SIWZ łąki 2013.pdf 29.08.2013 (111 kb)

pdf Załącznik 1 - szczegółowy opis.pdf 29.08.2013 (59 kb)

pdf Załącznik 2 - miejsce realizacji.pdf 29.08.2013 (55 kb)

pdf Załącznik 2 - miejsce realizacji.pdf poprawiony 02.09.2013 (55 kb)

pdf Załącznik 3 - formularz "OFERTA".pdf 29.08.2013 (58 kb)

pdf Załącznik 4 - wykaz zrealizowanych robót.pdf 29.08.2013 (49 kb)

pdf Załącznik 5 - wykaz potencjału technicznego.pdf 29.08.2013 (46 kb)

pdf Załącznik 6 - oświadczenie.pdf 29.08.2013 (42 kb)

pdf Załącznik 7 - wzór umowy.pdf 29.08.2013 (93 kb)

 

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo