Dnia 30 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację zadania pt.:

Trzebież-usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej na torfowisku w otulinie rezerwatu "Gorbacz"

wchodzącego w zakres projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej pliki do pobrania.

pdf Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf 

pdf SIWZ 30.12.2011.pdf (90 kb)

 

jpg mapa1.jpg (1,31 mb)

doc Załącznik nr 2.doc (52 kb)

pdf Załącznik nr 3.pdf (66 kb)

jpg Załącznik nr 4.jpg (479 kb)

pdf Zmiana terminu skadania i otwarcia ofert.pdf (46,7 kb)

pdf Nowe ogłoszenie.pdf (84 kb)

pdf Ogłoszenie.pdf (139 kb)

pdf Regulamin zawierania umów.pdf (44,4 kb)

alt

W dniu 16 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

 PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

 dostawie samochodu terenowego z napędem 4x4

wchodzących w zakres projektu: „Ochrona rybitw na Warmii i Mazurach”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-219/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wybor_oferty_samochod - 28.12.2011 r. (230 kb)

00_ogloszenie_przetargu_samochód – 16.12.2011 r. (180 kb)

01_zalacznik_nr_1_parametry_samochód – 16.12.2011 r. (171 kb)

02_zalacznik_nr_2_oferta_samochód – 16.12.2011 r. (196 kb)

03_zalacznik_nr_03_umowa_samochód - 16.12.2011 r. (152kb)

loga_ckps_1

W dniu 16 grudnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH280009 Bieńkowo, PLH280039 Jonkowo-Warkały.

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

02_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_pzo - 27.12.2011 r. (324 kB)

01_ogloszenie_pzo - 16.12.2011 r. (323 kB)

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pzo - 16.12.2011 r. (256 kB)

zalacznik_nr_2_wykaz_osob_pzo - 16.12.2011 r. (190 kB)

zalacznik_nr_3_wykaz_referencji_pzo - 16.12.2011 r.. (197 kB)

zalacznik_nr_4_projekt_umowy_pzo  - 16.12.2011 r. (297 kB)

zalacznik_nr_5_zarządzenia_pzo - 16.12.2011 r. (244 kB)

zalacznik_nr_6_mapy_pzo_jonkowo_warkaly - 16.12.2011 r. (1799 kB)

zalacznik_nr_7_mapy_pzo_bienkowo - 16.12.2011 r. (1291 kB)

zalacznik_nr_8_standard_danych_gis - 16.12.2011 r. (7841 kB)

loga_ckps_1

W dniu 17 listopada 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55
(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza po raz drugi:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

dostawie sprzętu rolniczego

która jest związana z realizacją zadania C11 a, b, c wchodzącego w zakres projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 016_zawiadomienie_o_wyborze_oferty – 28.11.2011 r. (125 kb)

00_ogłoszenie_przetargu_ciągnik – 17.11.2011 r. (164 kb)

01_załącznik_1_specyfikacja_przetarg – 17.11.2011 r. (175 kb)

02_załącznik_2_formularz ofertowy – 17.11.2011 r. (132 kb)

03_załącznik_3_umowa – 17.11.2011 r. (143 kb)

loga_life

W dniu 7 listopada 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55
(adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

dostawie sprzętu rolniczego

który jest związany z realizacją zadania C11 a, b, c wchodzącego w zakres projektu nr LIFE09 NAT/PL/000253 „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska”, finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_ciagnik - 16.11.2011 r. (373 kb)

00_ogłoszenie_przetargu_ciągnik – 07.11.2011 r. (244 kb)

01_załącznik_1_specyfikacja_przetarg – 07.11.2011 r. (243 kb)

02_załącznik_2_formularz ofertowy – 07.11.2011 r. (199 kb)

03_załącznik_3_umowa – 07.11.2011 r. (209 kb)

 

loga_life


W dniu 28 października 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH280009 Bieńkowo, PLH280039 Jonkowo-Warkały.

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_pzo - 09.11.2011 r. (323 kB)

01_ogloszenie_o_przetargu_pzo - 28.10.2011 r. (322 kB)

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pzo - 28.10.2011 r. (256 kB)

zalacznik_nr_2_wykaz_osob_pzo - 28.10.2011 r. (190 kB)

zalacznik_nr_3_wykaz_referencji_pzo - 28.10.2011 r. (197 kB)

zalacznik_nr_4_projekt_umowy_pzo - 28.10.2011 r. (297 kB)

zalacznik_nr_5_zarządzenia_pzo - 28.10.2011 r. (244 kB)

zalacznik_nr_6_mapy_pzo_jonkowo_warkaly - 28.10.2011 r. (1799 kB)

zalacznik_nr_7_mapy_pzo_bienkowo - 28.10.2011 r. (1291 kB)

zalacznik_nr_8_standard_danych_gis - 28.10.2011 r. (7841 kB)

loga_ckps_1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowiezy 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka,

tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok),

zawiadamia, że w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień

publicznych" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w dniu 11 października 2011 r. dokonało wyboru

najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Usunięcie 65 ha zakrzaczeń i zadrzewień w ostoi cietrzewia „Kruszyniany"

pdf ogoszenie_o_wyborze.pdf

pdf protok_postpowania-str.1.pdf

pdf protok_postpowania-str.2.pdf

loga_ckps_1

W dniu 4 października 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:

opracowaniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH280011 Gązwa, PLH280009 Bieńkowo, PLH280010 Budwity, PLH280039 Jonkowo-Warkały.

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o numerze POIS.05.01.00-00-215/09 oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

alt04_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_w_czesciach_pzo - 19.10.2011 r. (324 kB)

alt03_zawiadomienie_o_wyborze_oferty_pzo - 19.10.2011 r. (322 kB)

alt02_zmiana_w_ogłoszeniu_pzo - 05.10.2011 r. (227 kB)

01_ogloszenie_o_przetargu_pzo - 04.10.2011 r. (269 kB)

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pzo - 04.10.2011 r. (222 kB)

zalacznik_nr_2_wykaz_osob_pzo - 04.10.2011 r. (159 kB)

zalacznik_nr_3_wykaz_referencji_pzo - 04.10.2011 r. (168 kB)

zalacznik_nr_4_projekt_umowy_pzo - 04.10.2011 r. (266 kB)

zalacznik_nr_5_zarządzenia_pzo - 04.10.2011 r. (244 kB)

zalacznik_nr_6_mapy_pzo_budwity - 04.10.2011 r. (1321 kB)

zalacznik_nr_7_mapy_pzo_gazwa - 04.10.2011 r. (1510 kB)

zalacznik_nr_8_mapy_pzo_jonkowo_warkaly - 04.10.2011 r. (1799 kB)

zalacznik_nr_9_mapy_pzo_bienkowo - 04.10.2011 r. (1291 kB)

zalacznik_nr_10_standard_danych_gis - 04.10.2011 r. (7841 kB)

loga_ckps_1

W dniu 20 września 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą Usunięcie 65 ha zakrzaczeń i zadrzewień w ostoi cietrzewia „Kruszyniany”. Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu pt. "Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

pdf Ogoszenie_o_przetargu_nieograniczonym.pdf

pdf siwz.pdf

pdf Zacznik_nr_1_do_SIWZ.pdf

pdf Zacznik_nr_2_do_SIWZ.pdf

pdf Zacznik_nr_3_do_SIWZ.pdf

pdf Zacznik_nr_4_do_SIWZ.pdf

pdf Zacznik_nr_5_do_SIWZ.pdf

pdf Zacznik_nr_6_do_SIWZ.pdf

loga_ckps_1

W dniu 14.06.2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych z realizacją projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; zadanie C3b: Odtworzenie odpowiednich warunków łowieckich poprzez usunięcie zarośli i odtworzenie opuszczonych łąk na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

altRozstrzygnięcie
alt
SIWZ
alt
załącznik 1 (modyfikacja załącznika 22.06.2011 r.)
alt
załącznik 2
alt
załącznik 3 (modyfikacja załącznika 22.06.2011 r.)
alt
załącznik 4
alt
załącznik 5
alt
załącznik 6
alt
załącznik 7


W dniu 18 maja 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację usługi polegającej na:
opracowaniu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej umożliwiającej uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodno-prawnych dla torfowisk położonych w obrębie rezerwatów Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz, zwanej dalej "dokumentacją projektową".


wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-215/09.

altzawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_projektowe - 30.05.2011 r. (92 kb)
altodpowiedz_na_pytanie_z_dnia_20.05.2011r. - 23.05.2011 r. (95 kb)
altogloszenie_przetargu_prace_projektowe - 18.05.2011 r. (130 kb)
altzalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_prace_projektowe - 18.05.2011 r. (60 kb)
altzalacznik_nr_02_projekt_umowy_prace_projektowe - 18.05.2011 r. (88 kb)
altzalacznik_nr_03_wykaz_osob_prace_projektowe - 18.05.2011 r. (57 kb)
altzalacznik_nr_04_mapa_ewidencyjna_gazwa - 18.05.2011 r. (437 kb)
altzalacznik_nr_05_mapa_ewidencyjna_gazwa - 18.05.2011 r. (314 kb)
altzalacznik_nr_06_mapa_ewidencyjna_gazwa - 18.05.2011 r. (391 kb)
altzalacznik_nr_07_mapa_ewidencyjna_soltysek - 18.05.2011 r. (385 kb)
altzalacznik_nr_08_mapa_ewidencyjna_soltysek - 18.05.2011 r. (400 kb)
altzalacznik_nr_09_mapa_ewidencyjna_zielony_mechacz - 18.05.2011 r. (381 kb)
altzalacznik_nr_10_wykaz_robot_prace_projektowe - 18.05.2011 r. (54 kb)

logonfos


W dniu 4 maja 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w związku z brakiem wykonawcy/wykonawców do zadania polegającego na wykonaniu monitoringu jakości biotopu głuszca za pomocą metody HSI, ponawia ogłoszenie dotyczące wykonania tegoż zadania. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pt. "Krajowy program ochrony głuszca", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

alt ogłoszenie o naborze HSI

logonfos

W dniu 13 kwietnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza:
PRZETARG W TRYBIE ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na realizację usługi polegającej na:
opracowaniu map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych dla działek położonych
w obrębie rezerwatów Gązwa, Sołtysek, Zielony Mechacz.

wchodzących w zakres projektu: "Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o numerze POIS.05.01.00-00-215/09.

 

altzawiadomienie_o_wyborze_oferty_mapy_zasadnicze - 06.05.2011 r. (88 kb)

altogloszenie_przetargu_mapy_zasadnicze - 13.04.2011 r. (88 kb)
altzalacznik_nr_01_formularz_ofertowy_mapy_zasadnicze - 13.04.2011 r. (68 kb)
altzalacznik_nr_02_projekt_umowy_mapy_zasadnicze - 13.04.2011 r. ( 95 kb)
altzalacznik_nr_03_wykaz_osob_mapy_zasadnicze - 13.04.2011 r. (57 kb)
altzalacznik_nr_04_mapa_ewidencyjna_gazwa - 13.04.2011 r. (438 kb)
altzalacznik_nr_05_mapa_ewidencyjna_gazwa -13.04.2011 r. (315 kb)
altzalacznik_nr_06_mapa_ewidencyjna_gazwa -13.04.2011 r. (392 kb)
altzalacznik_nr_07_mapa_ewidencyjna_soltysek -13.04.2011 r. (395 kb)
altzalacznik_nr_08_mapa_ewidencyjna_soltysek -13.04.2011 r. (410 kb)
altzalacznik_nr_09_mapa_ewidencyjna_zielony_mechacz -13.04.2011 r. (390 kb)

 

logonfos

W dniu 1 kwietnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą "Odtworzenie optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na powierzchni 46,3506 ha w ostoi "Kruszyniany" i "Ostrów"(demontaż istniejącej wiaty i zasypanie stawu)".Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu pt. "Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

altOgłoszenie
altSIWZ
altZałącznik 1 do SIWZ
altZałącznik 2 do SIWZ
altZałącznik 3 do SIWZ
altZałącznik 4 do SIWZ
altZałącznik 5 do SIWZ
altZałącznik 6 do SIWZ
altOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery
altProtokół postępowania o udzielenie zamówienia

logonfos

W dniu 11 marca 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą "Odtworzenie optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na powierzchni 46,3506 ha w ostoi "Kruszyniany" i "Ostrów"(demontaż istniejącej wiaty i zasypanie stawu)".Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu pt. "Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

altInformacja o unieważnieniu postępowania
altZapytanie do SIWZ
altOdpowiedź na zapytanie do SIWZ
altOgłoszenie o przetargu
altModyfikacja SIWZ
altSIWZ
altZałącznik 1 do SIWZ
altZałącznik 2 do SIWZ
altZałącznik 3 do SIWZ
altModyfikacja zał. 4 do SIWZ
altZałącznik 4 do SIWZ
altZałącznik 5 do SIWZ
altZałącznik 6 do SIWZ

logonfos

W dniu 28 lutego 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej "k.c." oraz Regulaminu Zawierania Umów ogłasza: PRZETARG W TRYBIE ART. 70 - 705 KODEKSU CYWILNEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU na realizację usługi polegającej na: opracowaniu niezbędnej dokumentacji do sporządzenia projektów planów ochrony przyrody dla rezerwatów Gorbacz, Jezioro Wiejki i Rabinówka, wchodzących w zakres projektu "Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

altROZSTRZYGNIĘCIE
altOGŁOSZENIE
altZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY
altZAŁ. 2 WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
altZAŁ. 3 WYKAZ OSÓB
altZAŁ. 4 WZÓR UMOWY
altZAŁ. 5 STANDARD MAP
altREGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW

logonfos

W dniu 21 stycznia 2011 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok) w oparciu o przepisy zawarte w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych" Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania polegającego na odtworzeniu optymalnego biotopu lęgowego cietrzewia na pow. 46,3506 ha w ostoi "Kruszyniany" i "Ostrów" (wykonanie trzebieży).Przedmiotowe zadanie jest częścią projektu pt. "Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

altZAPYTANIE OFERTOWE
altZAŁĄCZNIK NR 1
altZAŁĄCZNIK NR 2
altZAŁĄCZNIK NR 3

logonfos

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert na PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH dotyczących projektu "Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

altWYBÓR OFERTY
altZAPYTANIE
altZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY
altZAŁACZNIK NR 2 - LISTA ZDJĘĆ
altZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY
altREGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW

logonfos


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w związku z realizowanym projektem: "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 08NAT/PL/000510 opracowanym na podstawie przepisów, o których mowa w art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)., na ODTWORZENIE ŁĄK W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - 2011.

altROZSTRZYGNIĄCIE
altSIWZ
altZAŁ. 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS
altZAŁ. 2. MIEJSCE REALIZACJI
altZAŁ. 3. FORMULARZ OFERTOWY
altZAŁ. 4. WYKAZ REALIZOWANYCH ROBÓT
altZAŁ. 5. WYKAZ POSIADANEGO POTENCJAŁU TECHNICZNEGO
altZAŁ. 6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
altZAŁ. 7. WZÓR UMOWY


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych z realizacją projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodo-wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Odtworzenie odpowiednich warunków łowieckich poprzez usunięcie zarośli i odtworzenie opuszczonych łąk.

Działania:
A. Pierwsze koszenie.
B. Przygotowanie gleby i sianie traw.
C. Wycinanie drzew i krzewów.


altWYBÓR OFERTY
altMODYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWEGO

altZAPYTANIE OFERTOWE

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo