Szlakiem naturalnych zmian Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wydało księżkę prezentujacą wybranych projektach z V priorytetu POIiŚ. Z naszego regionu są opisane projekty prowadzone w Naraińskim i Wigierskim Panrku Narodowym. Można ją obejrzeć w wersji elektronicznej tu.

ZS_baner

Lasy Państwowe wznowiły w formie albumu z audiobookiem książkę Włodzimierza Puchalskiego „W krainie łabędzia”. Tym samym po 60 latach cała tzw. „Zielona seria” znów trafiła do obiegu.

„W krainie łabedzia” poświęcona jest łabędziowi niememu, którego Puchalski fotografował na Stawach Milickich oraz na Mazurach (w tych samych miejscach rozgrywa się także akcja wcześniejszej książki „Wśród trzcin i wód”). Autor tuż po wojnie znów rozpoczyna swoje przyrodnicze wyprawy. Trwają poszukiwania gniazd, budowa ukryć i wyczekiwanie na pojawienie się piskląt. Poza łabędziami Włodzimierz Puchalski niezwykle ciekawie opowiada także o swoich spotkaniach z wieloma innymi ptakami, choćby nurem czarnoszyim, rycykiem, czy remizem.

Książkę czytają znani polscy aktorzy: rolę Włodzimierza Puchalskiego odgrywa Włodzimierz Press, żonę Puchalskiego Izę – „wierną towarzyszkę przyrodniczych wypraw” - Anna Seniuk. W ostatnim audiobooku „Zielonej serii” występuje także m.in. Jarosław Boberek, Wiktor Zborowski, Henryk Gołębiewski, Otar Saralidze i Janusz Zadura.

Opowiadania zostały przez Tomasza Ogrodowczyka udźwiękowione odgłosami przyrody, by słuchacze jeszcze bardziej wczuli się w klimat trzcinowisk, bagien i jezior opisywanych przez Włodzimierza Puchalskiego. Praca aktorska w studiu nagraniowym nad całą „Zielona serią” zajęła ok. 153 godziny, udźwiękawianie to 400 godzin pracy.

Każda z czterech wznowionych książek zawiera wyszukane i odrestaurowane cyfrowo zdjęcia. Łącznie znalezionych zostało 1500 zdjęć z czego 1000 zrekonstruowano cyfrowo. Fotografie Włodzimierza Puchalskiego, wykonane przed II wojną światową i w latach 40. i 50. XX w. do dziś budzą uznanie i emocje. Widzimy na nich bowiem z bliska wiele rzadkich zwierząt, głównie ptaków, w sytuacjach niedostępnych zwykłemu obserwatorowi świata przyrody: podczas godów, przy budowie gniazd, podczas wychowywania młodego pokolenia. Fotografie są czarno-białe, jednak zaangażowani wraz z autorem w odkrywanie kolejnych przyrodniczych tajemnic patrząc na zdjęcia widzimy wszystkie kolory, jakimi przemawia do nas przyroda.

Lasy Państwowe wznowiły cztery książki z „Zielonej serii”: „Bezkrwawe łowy”, „Wyspa kormoranów”, „Wśród trzcin i wód”, „W krainie łabędzia”. Sięgnęły do najwartościowszych źródeł twórczości przyrodniczej, chcąc przypomnieć dzieła Włodzimierza Puchalskiego - nestora polskiej fotografii przyrodniczej i filmu. Książki wydane zostały w postaci albumów fotograficznych z audiobookami, by w tej uwspółcześnionej formie mogły trafić także do młodszego pokolenia odbiorców.

Jeszcze w tym roku ukaże się piąty album podsumowujący trzyletnią pracę nad wznowieniem serii. Znajdą się w nim niepublikowane dotąd zdjęcia Włodzimierza Puchalskiego podczas prac w terenie oraz wiele innych pamiątek i dokumentów z tamtych lat.

Cała „Zielona seria” dostępna jest w sprzedaży na stronie www.sklep.bedon.lasy.gov.pl

4._WKL_okladka_CD

Strona 1 artykułuDługoletnia inżynierska działalność pana Włodzimierza Stepaniuka w niekonwencjonalnej dziedzinie, jaką jest budowa urządzeń wodnych dla ochrony przyrody, została dostrzeżona przez czasopisma branżowe. Przedstawiamy artykuł z Biuletynu informacyjnego Izby Architektów RP. (jb)

grubodziób, fot. Dominika MusiałW ubiegły weekend na ogólnopolskiej konferencji Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego przedstawiciel PTOP zaprezentował wyniki badań nad śmiertelnością ptaków wskutek zderzeń z ekranami akustycznymi przy ul. Świętego Pio w Białymstoku w latach 2010-2012. Badania prowadzone są przez pracowników PTOP przy wsparciu Koła Naukowego Studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczas pod ekranami odnaleziono 255 osobników z 40 gatunków (w tym tak cenne gatunki jak dzięcioł średni). Należy jednak podkreślić, że w 2010 r. i w 2011 r. kontrole prowadzono tylko w okresie letnim, w związku z czym skala zjawiska może być znacznie większa. Nawet obecnie jest ona przerażająca, a odpowiedzialne za to jest zastosowanie niewłaściwych rozwiązań przez inwestora, tj. sylwetek ptaków drapieżnych. Podobno ich zadaniem jest odstraszanie innych przedstawicieli gromady ptaków. Nic bardziej błędnego – ptaki traktują tego typu rozwiązania jako przeszkody na drodze lotu. Bardzo często zdarza się, jak na ironię losu, że giną w odległości zaledwie kilku centymetrów od nich, starając się je ominąć, niczym gałąź. Drugą przyczyną jest budowa ekranów na ścianie rezerwatu przyrody „Las Zwierzyniecki”, gdzie stwierdzono najwięcej kolizji ptaków. Jaki był cel zamontowania ich w tamtym miejscu? Trudno zrozumieć.  Jeśli miały chronić klimat akustyczny wnętrza lasu i ptaki w nich gniazdujące, to jak na ironię losu prowadzi to obecnie do ich eksterminacji. Badania mają na celu rozpoznanie wpływu przezroczystych ekranów na śmiertelność ptaków, skuteczności stosowanych rozwiązań oraz rozpoznanie miejsc konfliktowych w celu poprawy skuteczności zastosowanych metod.

pdf zaprezentowany poster.pdf (3 500 KB)

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo