Co prawda nie zdołaliśmy oczyścić platform (kłącza i korzenie poprzerastały cały piasek), ale przeprowadzony rekonesans pozwoli obmyślić skuteczny plan działań na wiosnę. Członkowie PTOP mogli też z bliska obejrzeć platformy i zapoznać się z projektem.

W ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Ptaków interweniowało w Urzędzie Miasta w Białymstoku w sprawie przezroczystych ekranów dźwiękochłonnych, które wzniesiono przy modernizowanej drodze na tle Lasu Zwierzynieckiego. Wkrótce naklejono na ekranach niewielkie sylwetki "drapieżników", które miały zapobiegać rozbijaniu się ptaków o przezroczyste konstrukcje. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami, zastosowane zabezpieczenia nie zdały egzaminu.

MUSISZ Z NAMI BYĆ !!!

Czy w natłoku zajęć i codziennych obowiązków można znaleźć jeszcze czas na dodatkowe obowiązki.... Czy swój wolny czas można poświęcić dla innych? Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Czym byłoby Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków bez ciężkiej pracy i zaangażowania wolontariuszy? Rzesza chętnych dołącza do nas podczas wielu akcji wolontariackich na terenie Podlasia, Warmii i Mazur. Dzięki ludziom bezpośrednio zaangażowanym w ochronę przyrody łatwiej patrzeć w przyszłość z nadzieją, że nasza wspólna praca da efekty którymi będą mogły cieszyć się nasze dzieci. Przez 26 lat działalności PTOP-u zorganizowaliśmy wiele ciekawych akcji, w których uczestnikami byli nie tylko mieszkańcy naszego kraju, ale również nasi przyjaciele z zagranicy. Gościliśmy m.in. wolontariuszy z Białorusi i Niemiec. Brali oni udział w budowie i oczyszczaniu starorzeczy w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego oraz koszeniu łąk „wodniczkowych" nad Biebrzą.

Akcje wolontariackie za nami :

• koszenie łąk w Dolinie Narwi i Puszczy Knyszyńskiej,

• liczenie populacji sów w Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej,

• budowa grobli w Ostoi PTOP Górniańskie Łąki,

• bocian leci - sprzątnij śmieci, czyli prace porządkowe wokół bocianiej wsi Żywkowo,

• akcja wierzba, czyli ogławianie starych wierzb głowiastych przy Żywkowie,

• wbij sobie pal, czyli grodzenie pastwisk dla koników polskich w Żywkowie,

• oczyszczanie platform dla rybitw,

• malowanie wieży widokowej w Tykocinie,

• sadzenie lasu w ramach ochrony cietrzewia w Puszczy Knyszyńskiej,

• monitoring śmiertelności ptaków przy ekranach dźwiękowych,

• liczenia populacji bociana białego na terenie Ostoi Warmińskiej,

• oraz wiele innych m.in. podczas corocznych Zjazdów PTOP

Co daje wolontariat w PTOP:

• zdobywanie nowych umiejętności,

• satysfakcje dzielenia się doświadczeniami z innymi uczestnikami,

• nowe i bardzo interesujące znajomości,

• radość z efektów wykonanej pracy,

• spędzenie wolnego czasu w pożyteczny i przyjemny sposób,

• dla bardziej wymagających jest również alternatywą dla siłowni i to na świeżym powietrzu!

Jak do nas dołączyć?

Nic prostszego! Wystarczy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową na której pojawiają się informacje na temat wszystkich organizowanych akcji. Kolejny krok to podjęcie jedynej i słusznej decyzji o wzięciu udziału i zgłoszenie się do nas. Wszelkie kontakty podanie na stronie. Zapraszamy!!!

pracownicy biurowi w terenieW dniach 14-16 marca 2011 biura PTOP w Białymstoku i Olsztynie były nieczynne. Wszyscy pracownicy PTOP, którzy na co dzień pracują "za biurkiem" w Białymstoku i Olsztynie (także 2 nowi pracownicy) oraz Żywkowie spotkali się w Białowieży. W dzień pracowaliśmy na działce zakupionej w ramach realizacji projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" na Polanie Białowieskiej. W ciągu 2dni intensywnej pracy udało się nam usunąć drzewa i krzewy na powierzchni 0,5 ha.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo