Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) jest pozarządową organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane poznawaniem i ochroną ptaków. Członkiem PTOP może być każdy kto potwierdzi pisemnie w deklaracji chęć realizowania celów Towarzystwa oraz opłaci składkę członkowską. Wypełnioną i podpisaną deklaracje członkowską należy wysłać na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.

Decyzję o przyjęciu nowego członka PTOP podejmuje Zarząd. Zgodnie ze Statutem PTOP członkostwo w PTOP rozpoczyna się z dniem powzięcia uchwały Zarządu o przyjęciu członka zwyczajnego. Uchwała o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia członka zwyczajnego zostanie podjęta po złożeniu deklaracji i uiszczeniu składki, na najbliższym posiedzeniu zarządu PTOP.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkami PTOP za zgodą przedstawicieli ustawowych.

Wysokości składek członkowskich:

20 zł składka ulgowa – dotyczy dzieci, młodzieży, studentów do 24 roku życia, emerytów,

40 zł składka normalna – dotyczy dorosłych,

60 zł składka rodzinna – dotyczy dowolnej grupy (minimum 3 osoby), która liczy nie więcej niż dwie osoby dorosłe (liczba dzieci nie jest ograniczona) i która będzie otrzymywać materiały PTOP na jeden, wspólny adres.

Składkę należy opłacać co 12 miesięcy.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

   Nasz newsletter wysyłamy przez   Freshmail logo