alt
alt
RAPORT PDF
Do chwili obecnej na terenie Niziny Północnopodlaskiej w okresie zimowym badania dotyczące liczebności ptaków ograniczały się głównie do kontroli dolin rzecznych oraz terenów otwartych (pola, łąki). Brak opracowań i publikacji dotyczących zimowania ptaków na obszarach zabudowanych stał się jednym z głównych powodów do przeprowadzenia liczeń w tym terenie. Celem akcji było zebranie reprezentatywnych danych odnośnie liczebności, rozmieszczenia i składu gatunkowego ptaków zimujących w miejscowościach różnej wielkości w województwie podlaskim. Niniejsze podsumowanie prezentuje wstępne wyniki liczenia wybranych gatunków ptaków przeprowadzonego w dniach 10-12.01.2009 roku.
Drukuj