raporty
alt
alt
RAPORT PDF
Do chwili obecnej na terenie Niziny Północnopodlaskiej w okresie zimowym badania dotyczące liczebności ptaków ograniczały się głównie do kontroli dolin rzecznych oraz terenów otwartych (pola, łąki). Brak opracowań i publikacji dotyczących zimowania ptaków na obszarach zabudowanych stał się jednym z głównych powodów do przeprowadzenia liczeń w tym terenie. Celem akcji było zebranie reprezentatywnych danych odnośnie liczebności, rozmieszczenia i składu gatunkowego ptaków zimujących w miejscowościach różnej wielkości w województwie podlaskim. Niniejsze podsumowanie prezentuje wstępne wyniki liczenia wybranych gatunków ptaków przeprowadzonego w dniach 10-12.01.2009 roku.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl