Darowizny

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Darowizny z tytułu 1% podatku prosimy przekazywać na inne organizacje pozarządowe o profilu działalności związanym z ochroną przyrody.

Drukuj