ochrona-inne

W dniu 5 marca 2013 roku w  Warszawie w imieniu PTOP Agnieszka Grabowska i Andrzej Gabiński podpisali umowę na finasowanie projektu: Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko-mazurskim etap 2. Oznacza to kontynuację i rozszerzenie obecnych działań. Mamy czas do końca 2014 roku na wykopanie następnych 7 stawów, kolejne okrzaczanie lęgowisk (w tym wykup jednego) i rozbudowanie bazy danych obserwacji o kolejne funkcjonalności umożliwiające m.in. wykrywanie potencjalnych obszarów występowania żółwia. Ważnym elementem będą badania hydrologiczne profesot Katarzyny Gliskiej -Lewczuk, mające na celu ustalenie przyczyn obniżania się poziomu wód w górnej Łynie oraz określenie ich jakości i wahań. Budżet całego projektu to 577 tysięcy złotych.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl

logo ue