Zapisz się
renaturalizacja doliny narwi

Woda

Uregulowane koryto Narwi, fot. Archiwum PTOPPod względem hydrologicznym starorzecze Babino należy uznać za ogromy sukces renaturyzacji na terenie strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Odpowiednie natężenie przepływu i duża prędkość płynięcia wody zagwarantowały odrodzenie się tej części ekosystemu Narwi. Płynąca w tym starorzeczu woda nie różni się istotnie składem fizyczno-chemicznym od wód rzeki Narew.

Jedna z dawnych odnóg Narwi – lato, fot. Archiwum PTOPPrawa część doliny Narwi na obszarze strefy buforowej tylko w chłodnej porze roku funkcjonuje w sposób zadawalający. Latem i jesienią woda dostarczana do tych starorzeczy nie trafia do koryta głównego Narwi na wysokość przekroju Kolonia Złotoria. Oceniając prace renaturyzacyjne pod kontem hydrologicznym należy podkreślić stratę wody na tym terenie w wyniku parowania i transpiracji. Z przeprowadzonych badań hydrochemicznych wynika, że proces renaturyzacji wpływa na stężenie i strukturę związków azotu przyczyniając się do redukcji mineralnych form azotu w wodzie (głównie jonów azotanowych). Jest to proces korzystny, świadczący z jednej strony o wykorzystaniu mineralnych form azotu przez rozwijające się makrofity, a z drugiej strony wskazujący na mniejszą mineralizację torfowisk w wyniku ich uwodnienia.

Jedna z dawnych odnóg Narwi – widok po oczyszczeniu roślinności, fot. Archiwum PTOPNie stwierdzono wpływu renaturyzacji w dolinie Narwi na stężenie rozpuszczonych związków węgla organicznego i jego aromatyczności. Niepokojącym zjawiskiem w składzie chemicznym wody jest niewielki wzrost stężenia reaktywnego fosforu mineralnego. Łatwa dostępność tej formy fosforu w wodzie może przyczynić się do eutrofizacji ekosystemu.Strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl