Pierwszy próg na głównym korycie Narwi Drugi próg na głównym korycie Narwi Montaż diverów Wizyta gości z Łotwy Remont grobli Rzędziany-Pańki Budowa drewnianych mostów z piętrzeniem Odtwarzanie starorzeczy Miedzynarodowe workcampy Pierwsze prace terenowe Budowa wieży widokowej Promowanie ekstensywnego użytkowania Odtworzenie odnogi Babino Ocena efektów renaturalizacji - inwentaryzacje Zakup gruntów Odtwarzanie łąk