Zapisz się
renaturalizacja doliny narwi

Cele

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Przywrócenie walorów przyrodniczych w Bagiennej Dolinie Narwi obejmującej Narwiański Park Narodowy (odcinek doliny o długości 2 km) i jego strefę buforową (odcinek doliny o długości 7 km).

 Cele dodatkowe:

  • odtworzenie zbliżonej do naturalnej sieci rzecznej na styku Narwiańskiego Parku Narodowego i jego strefy buforowej;
  • podniesienie poziomu i wydłużenie czasu trwania wiosennych wód zalewowych w dolinie Narwi;
  • zapewnienie stałego, zbliżonego do naturalnego, uwodnienia w północnej części Narwiańskiego Parku Narodowego.
Przywrócona do użytkowania łąka w strefie buforowej, fot. Archiwum PTOP Obniżenia terenu wypełnione wodą – dogodne miejsca rozrodu płazów, fot. Archiwum PTOP
Okolice Rogówka, strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP Knieć błotna, strefa buforowa NPN, fot. Archiwum PTOP

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl