Tytuł projektu:
Program ochrony mokradeł Puszczy Białowieskiej i terenów przyległych. Etap II.

Termin realizacji:
1 grudnia 2004 r. - 31 lipca 2005 r.

Lokalizacja:
Puszcza Białowieska i lasy Nadleśnictwa Bielsk; grunty własne PTOP.

Cel główny:

Cel pośredni:

Działania zrealizowane:

Współpraca:
Nadleśnictwo Bielsk, Nadleśnictwo Browsk i Nadleśnictwo Hajnówka.

Współfinansowanie:
PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Nadl. Bielsk (zalesienia na obszarach retencji wody).

Drukuj