Tytuł projektu:

Górna Narew - ochrona rzadkich i ginących gatunków ptaków. Etap I.


Termin realizacji:

1 lipca 1998 r. - 31 grudnia 1998 r.


Lokalizacja:

Dolina Narwi na odcinku od m. Narew do m. Tykocin.


Cel główny:

Cel pośredni:

Działania zrealizowane:

Współpraca:

Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.


Współfinansowanie:

Fundacja EURONATUR, PTOP (praca własna - wkład bezgotówkowy), Rząd Północnej Nadrenii-Westfalii.

Drukuj