Zapisz się
slide-rybitwy-2

Planowane działania

   W ramach działań zostaną wybudowane 3 żwirowe wyspy dla rybitwy rzecznej oraz zostanie zrewitalizowana naturalna wyspa na jeziorze Salęt Mały. Ponadto na wyspie na jeziorze Ryńskim zostaną podjęte działania mające na celu utrzymanie otwartego charakteru siedliska. Dla pozostałych gatunków rybitw zostaną przeprowadzone działania prowadzące do odtworzenia utraconych miejsc lęgowych na terenie polderu Sątopy-Samulewo.

   W tym celu planuje się wybagrowanie szuwaru trzcinowego na powierzchni ok 50 ha. Zaplanowano także zakup gruntów, na których znajduje się kompleks zarośniętych stawów rybnych, gdzie obecnie znajduje się kolonia rybitwy czarnej. Na wszystkich obiektach objętych projektem przewiduje się prowadzenie towarzyszących zabiegów ochronnych polegających na odłowie drapieżników (np. norka amerykańska, kuna, szczur), celem zwiększenia sukcesu lęgowego. Podczas trwania projektu zostaną opracowane metody monitoringu, na podstawie których będą kontrolowane główne kolonie lęgowe rybitw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

   Wynikiem monitoringu będzie publikacja o aktualnej oraz historycznej sytuacji rybitw na Warmii i Mazurach. Planuje się utworzenie strony internetowej projektu oraz wydanie folderu informacyjnego i toreb bawełnianych promujących projekt.

   Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji do powołania 2 rezerwatów przyrody o charakterze awifaunistycznym (wyspa na jeziorze Ryńskim oraz jezioro Bierdawy).

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

loga_rybitwy