Dnia 16 listopada 2011 roku podpisaliśmy umowy w CKPŚ i NFOŚ na dofinansowanie projektu! Pozostawiamy tu miejsce na kontemplowanie tego jakże długo oczekiwanego wydarzenia...
Drukuj