pdf1_Rozmieszczenie i liczebność gatunków strefowych w obszarach Natura 2000 Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska.pdf

pdf2_Wybiórczość siedliskowa miejsc gniazdowania ptaków strefowych w obszarach Natura 2000 Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018.pdf

pdf3_Areały osobnicze orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000 Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018.pdf

pdf4_Szlak migracyjny, daty przylotów i odlotów orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000 Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018.pdf

pdf5_Wybiórczość żerowiskowa orlika krzykliwego w obszarach Natura 2000 Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska i Puszcza Białowieska w latach 2017-2018.pdf

pdf6_Skład pokarmowy piskląt bociana czarnego oraz zasobność ichtiologiczna Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.pdf

pdfSprawozdanie - fotopułapki bocian czarny 2020.pdf

Drukuj