fot. 1. e. kapowiczW połowie sierpnia, w ramach projektu ochrony orlika krzykliwego, rozpoczęliśmy realizację fot. 2. e. kapowiczjednego z najważniejszych i najbardziej spektakularnych zadań, tj. renaturalizację rzeki Narewki. Dwa z 6 meandrów zaplanowanych w tym roku do odtworzenia już zostały wykopane. Rzeka powróciła do swojego starego koryta. Pierwsze doniesienia na temat regulacji Narewki pochodzą z XVIII wieku. W kolejnych okresach procesy te nasilały się, obejmując coraz to nowe fragmenty rzeki. Po raz ostatni regulacji jej koryta dokonano na początku lat 60. XX wieku, na odcinku od granicy państwa do ujścia Łutowni. To właśnie w fot. 3. a. zbyryttym fragmencie prowadzimy obecnie prace mające na celu przywrócenie dawnego charakteru rzeki (od mostu przy restauracji „Carskiej” do mostu na ul. Mostowej). Jest to pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych w projekcie. Drugi, przypadający na przyszły rok, ma dotyczyć odcinka fot. 4. a. zbyrytpomiędzy stawami przy Parku Pałacowym a mostem przy ul. Mostowej. Całe zadanie zakłada przywrócenie 9 meandrów. Jego celem jest podniesienie poziomu wody i spowolnienie jej odpływu. Przyczyni się to do poprawy jakości wody oraz warunków bytowania nie tylko ryb, ale również zasiedlających jej brzegi owadów, płazów i gryzoni (głównie norników) będących podstawowymi ofiarami orlików krzykliwych.

 

Adam Zbyryt

Drukuj