2

Wybraliśmy logo projektu ochrony ptaków strefowych

logo_strefowcePrzedstawiamy Wam zwycięskie logo projektu „Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16. W ramach konkursu wpłynęło 6 propozycji, z których wybraliśmy te prezentujące bociana czarnego. Co prawda stanowi on wyjątek wśród gatunków objętych projektem (pozostałe to ptaki szponiaste), ale najładniej prezenuje się na grafice. Autorowi pracy - Przemysławowi Wylęgale, gratulujemy!

 

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ukad_logo_na_strone