przepust piętrzęcyProjekt ochrony dubelta na terenie torfofisk i dolin rzecznych Puszczy Knyszyńskiej powoli dobiega końca. W związku z tym zakończyła się realizacja zaplanowanych inwestycji, które mają poprawić jakość siedlisk ptaków siewkowych oraz ułatwić gospodarowanie przyjazne tej grupie gatunków.
W ramach projektu zasypaliśmy łącznie 2200 m rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębie działek należących do PTOP, w tym 1810 m w gminie Gródek (zlewnia Supraśli) i 390 m w gminie Michałowo (zlewnia Płoski). Podobne działania, prowadzone przez nas w ramach innych projektów na obszarze Niecki Gródecko-Michałowskiej, przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostu poziomu wody i liczebności ptaków. Łącznie na obszarze OSO Puszcza Knyszyńska zlikwidowaliśmy już 8,87 km rowów odwadniających!
Kolejnym działaniem, którego celem była poprawa uwilgotnienia siedlisk i możliwość zarządzania wodą w ramach użytkowania łąk, była budowa i przebudowa przepustów piętrzących – 14 budowli. To nie pierwsze takie urządzenia, które powstały na terenie Puszczy Knyszyńskiej, a w szczególności Niecki Gródecko-Michałowskiej, w projektach realizowanych przez PTOP - łącznie, m. in. dzięki wsparciu funduszy europejskich, wybudowaliśmy tu 120 urządzeń piętrzących.
Kształtowanie siedlisk z myślą o ptakach siewkowych polega m.in. na wykaszania roślinności lub prowadzenia wypasu. Dojazd na koszone powierzchnie ułatwi, oprócz 14 przepustów z piętrzeniem, 9 nowych przepustów oraz wyremontowane drogi rolnicze o łącznej długości 3400 m. Koniki polskie, które wypasamy w okolicach Gródka już cały sezon korzystają z wodopoju - oczka wodnego o powierzchni 1000 m2.
Pozytywne efekty m.in. wspomnianych wyżej działań odzwierciadlają wyniki przeprowadzonego monitoringu ptaków, które wkrótce przedstawimy. Więcej informacji dostarczą też dane z monitoringu hydrologicznego, które są w trakcie opracowywania.

droga Kuryły DSC02533 przepust Kuryły DSC02498 IMG 20191104 130337 IMG 20191104 130404 IMG 20191104 130426 IMG 20191104 134617fot. Dominika Piotrowska

Drukuj