ochrona-ptakow

Budki dla jerzyków na budynku naszego regionalnego biura w Olsztynie. 25 października 2013 r. zakończyliśmy kolejny etap programu ochrony jerzyka (Apus apus) w Olsztynie. Dzięki wsparciu finansowemu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na blokach na osiedlu Jaroty i Nagórki zawisło kolejnych 200 budek! Oznacza to, że od roku 2009 na blokach olsztyńskich "sypialni" stworzyliśmy już ponad 800 miejsc lęgowych.

35 budek zawisło także nad naszym biurem regionalnym w Olsztynie przy ul. Murzynowskiego 18. Będziemy je mieli teraz codziennie "na oku". Planujemy także w przyszłym roku rozpocząć wabienia, bo jak na razie budki są zajmowane, ale nie przez jerzyki. Stwierdziliśmy w budkach mazurki, wróble, sikory, szpaki, osy i szerszenie. Doświadczenia kolegów z TP Bocian pokazują, że jerzyk to bardzo oporny gatunek i dużo czasu musi upłynąć zanim odnajdzie budki i skusi się na założenie gniazda. O ile budki wieszane w miejscach dawnych otworów  lęgowych są skazane na sukces, o tyle budki w nowych lokalizacjach muszą swoje odczekać. Problemem jest także mała populacja tych ptaków. Na osiedlach, gdzie wieszaliśmy budki, nie stwierdziliśmy dużych stad jerzyków. Prawdopodobnie to wynik zbyt długiego czasu jaki upłynął od termomodernizacji do wywieszenia budek. Dlatego pamiętajmy - budki muszą być wieszane tuż po zakończeniu prac termomodernizacyjnych i najlepiej tam dokładnie, gdzie znajdowały się gniazda jerzyków. My się nie poddajemy i liczymy na sukces :)

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl